<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep I Up 288/2014
ECLI:SI:VSRS:2016:I.UP.288.2014

Evidenčna številka:VS1015500
Datum odločbe:15.03.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS I U 185/2014
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:BANČNO JAVNO PRAVO
Institut:izredni ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti banke - aktivna legitimacija za tožbo - postopek sodnega varstva zoper odločbo o izrednih ukrepih Banke Slovenije - pravica do učinkovitejšega sodnega varstva - enakost pred zakonom - pravica do pravnega sredstva - zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka

Jedro

Po oceni Vrhovnega sodišča je 347. člen ZBan-1 v neskladju s 14., 23. in 25. členom Ustave Republike Slovenije, saj jemlje pritožniku pravico do učinkovitega sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije, s katero je bilo poseženo v njegov pravni položaj, pri čemer pa to pravico zagotavlja drugim osebam, ki so v bistveno enakem položaju.

Vrhovno sodišče je tako pritožbeni postopek prekinilo in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 347. člena ZBan-1.

Izrek

Pritožbeni postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno ustavnosti 347. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13 in 25/15 – ZBan-2).

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje ob smiselni uporabi 3. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zavrglo tožbo tožeče stranke (v nadaljevanju pritožnik) zoper odločbo Banke Slovenije o izrednih ukrepih, št. 24.20-021/13-010 z dne 17. 12. 2013, s katero je tožena stranka Novi Ljubljanski banki, d. d., odredila prenehanje vseh kvalificiranih obveznosti banke iz šestega odstavka 161. a člena ZBan-1.

2. Zoper navedeni sklep sodišča prve stopnje je pritožnik vložil pritožbo, ki je bila vročena toženi stranki v odgovor.

3. Pritožbeni postopek se prekine.

4. Po oceni Vrhovnega sodišča je 347. člen ZBan-1 v neskladju s 14., 23. in 25. členom Ustave Republike Slovenije, saj jemlje pritožniku pravico do učinkovitega sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije, s katero je bilo poseženo v njegov pravni položaj, pri čemer pa to pravico zagotavlja drugim osebam, ki so v bistveno enakem položaju.

5. Po 156. členu Ustave oziroma prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o ustavnem sodišču mora sodišče, če pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, postopek prekiniti in začeti postopek pred ustavnim sodiščem. Vrhovno sodišče je tako pritožbeni postopek prekinilo in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 347. člena ZBan-1, ki je priložena temu sklepu. Pritožbeni postopek se bo nadaljeval po odločitvi Ustavnega sodišča.


Zveza:

ZUstS člen 23, 23/1, 23/2. ZBan-1 člen 347. URS člen 14, 23, 25.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk1MzU5