<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I R 177/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2022:I.R.177.2021
Evidenčna številka:VS00053623
Datum odločbe:12.01.2022
Senat:Jan Zobec (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sojenja - objektivna nepristranskost - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - višji pravosodni svetovalec

Jedro

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrožno sodišče v Ljubljani.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrožno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Kranju je v pravdni zadevi I P 125/2021 Vrhovnemu sodišču predlagalo, naj na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) za odločanje določi drugo stvarno pristojno sodišče. Pojasnilo je, da je tožnica zaposlena na njihovem sodišču na mestu Višji pravosodni svetovalec (PDI), in sicer na civilnem oddelku, ki odloča tudi v tem sporu. Zaradi varovanja zaupanja strank ter javnosti v nepristransko delo sodišča predlaga določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

2. Predlog je utemeljen.

3. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen ZPP). Drug tehten razlog, ki lahko utemeljuje delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP, je po ustaljeni sodni praksi tudi zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča. Ta naj izključi okoliščine, ki bi, upoštevaje kriterij razumnega opazovalca, lahko omajale zaupanje javnosti v nepristranskost sodišč nasploh kot tudi zaupanje strank v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi.

4. Vrhovno sodišče ugotavlja, da bi okoliščina, da je pravdna stranka (tožnica) zaposlena na oddelku sodišča, ki odloča o vloženi tožbi, utegnila pri nasprotni stranki vzbuditi vtis pristranskosti, hkrati pa bi to lahko negativno vplivalo na percepcijo javnosti o nevtralnosti in s tem objektivni nepristranskosti odločanja v postopku.

5. Vrhovno sodišče je zato predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Okrožno sodišče v Ljubljani.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
01.03.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU0NTMy