<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

VSRS Sklep II DoR 44/2021
ECLI:SI:VSRS:2021:II.DOR.44.2021

Evidenčna številka:VS00045324
Datum odločbe:07.04.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSC Sodba Cp 417/2020
Datum odločbe II.stopnje:12.11.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - kršitev osebnostnih pravic - izguba zaposlitve - opravljanje dela na črno - vzročna zveza - višina škode - metoda izračuna - višina odškodnine - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženki naložilo, da tožniku plača znesek v višini 41.757 EUR, v petih obrokih, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe dalje. V presežku je tožbeni zahtevek zavrnilo.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje toženka vlaga predlog za dopustitev revizije, v katerem Vrhovnemu sodišču zastavlja naslednja vprašanja:

1) ali sta nižji sodišči storili kršitve iz prvega odstavka, 8., 14., in 15. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) z opustitvijo opredelitve do konkretnih ugovorov toženke glede (ne)upoštevanja pravno pomembnih dejstev, neugotovitvijo odločilnih dejstev in glede pravilne uporabe procesnih pravil v povezavi z dokazno oceno;

2) ali sta sodišči odmerili odškodnino za nepremoženjsko in premoženjsko škodo v skladu z materialnim pravom, t. j. prvim odstavkom 11. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (v nadaljevanju ZPŠOIRSP);

3) ali je materialnopravno pravilna presoja o obstoju vzročne zveze med izbrisom in zatrjevano premoženjsko in nepremoženjsko škodo;

4) ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno, ko sodišči nista upoštevali pravno pomembnega vzroka – prometne nesreče v letu 1987 - pri ugotavljanju tožnikove nezaposlenosti pri odločanju o obstoju vzročne zveze in višini odškodnine;

5) ali sta sodišči nepravilno uporabili materialno pravo s tem, ko nista razmejili posledic nepridobitve državljanstva od posledic izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Ker niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa prvi odstavek 367.a člena ZPP, je Vrhovno sodišče zavrnilo predlog v skladu z drugim odstavkom 367.c člena ZPP.

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, ki je naveden v uvodu odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 216, 339, 339/2, 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (2013) - ZPŠOIRSP - člen 11, 11/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.05.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3MjQ3