<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep I R 107/2007
ECLI:SI:VSRS:2007:I.R.107.2007

Evidenčna številka:VS09837
Datum odločbe:28.06.2007
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku

Jedro

Tehten razlog za delegacijo pristojnosti je primer, ko je stranka postopka delavka manjšega sodišča, ki naj bi sodilo v zadevi.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v C.

Obrazložitev

Okrajno sodišče v B. je v pravdni zadevi opr. št. P 290/2007 dne 20.6.2007 predlagalo določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje v tej zadevi. Kot razlog je navedlo, da je tožnica A. A. zaposlena pri Okrajnem sodišču v B., ki je manjše sodišče s tremi sodniki, kot vodja zemljiške knjige.

Predlog je utemeljen.

Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje opravil postopek ali če so za to podani drugi tehtni razlogi (67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS št. 26/99-52/2007).

Med druge tehtne razloge za delegacijo pristojnosti se uvrščajo tudi primeri, ko je stranka postopka sodnik ali delavec sodišča, ki naj bi sodilo v zadevi, vsaj tedaj, ko gre za manjše sodišče. Prav za tak primer gre v tej zadevi. Okrajno sodišče v B. je manjše sodišče, tožnica je pri njem zaposlena kot vodja zemljiške knjige. Ker bi zaradi navedenega lahko prišlo do dvoma o nepristranskosti sojenja, je Vrhovno sodišče ugodilo predlogu in za odločanje v tej zadevi določilo Okrajno sodišče v C.


Zveza:

ZPP člen 67.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMDk0Mg==