<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 203/2019, II DoR 211/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.203.2019.A

Evidenčna številka:VS00027120
Datum odločbe:25.07.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sodba I Cp 748/2018
Datum odločbe II.stopnje:12.02.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - objektivna odgovornost države - višina odškodnine - zmanjšanje odškodnine - prekomerne imisije - hrup - odškodnina zaradi kršitev osebnostnih pravic - pravica do zdravega življenjskega okolja - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti

Jedro

Revizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne odločitve glede zavrnitve zahtevka za plačilo odškodnine prvi, četrti, peti, sedmi in osmi tožeči stranki.

Izrek

Revizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne odločitve glede zavrnitve zahtevka za plačilo odškodnine prvi, četrti, peti, sedmi in osmi tožeči stranki.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbami zavrnilo tožbene zahtevke tožnikov (ki vsi živijo v večstanovanjski stavbi na naslovu C. v Mariboru) za plačilo odškodnine zaradi prekomernega hrupa ter odločilo, da so dolžni povrniti toženki njene pravdne stroške s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je po združitvi zadev v enotno obravnavanje pritožbi tožnikov zavrnilo in potrdilo sodbe sodišča prve stopnje ter odločilo, da tožniki nosijo sami svoje stroške pritožbenega postopka.

3. Predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga z vlogo z dne 15. 4. 2019 prvi tožnik ter z vlogo z dne 16. 4. 2019 četrta in sedma tožnica ter peti in osmi tožnik. Predlagajo dopustitev revizije zaradi odločitve o pomembnem pravnem vprašanju zaradi odstopanja izpodbijane sodbe od sodne prakse Vrhovnega sodišča. Navajajo, da so tožniki pred sodiščem prve stopnje dokazali, da hrup, ki ga povzroča cestni promet, presega dovoljene meje in kritične vrednosti za 3. območje varstva pred hrupom po prvem odstavku 12. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (v nadaljevanju Uredba). Nižji sodišči pa sta kljub temu odločili, da tožniki niso upravičeni do denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, saj utrpele škode ni mogoče upoštevati kot pravni standard, ki presega običajno mero. V zvezi s tem se sklicujejo na sodbi Vrhovnega sodišča II Ips 940/2007 z dne 24. 1. 2008 in II Ips 105/2015 z dne 2. 3. 2017, kjer je Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da, kadar kazalci hrupa presežejo mejne vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom, določene v Uredbi, to pomeni tudi preseganje pravnega standarda običajne meje po tretjem odstavku 133. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) in vzpostavlja odškodninsko odgovornost upravljalca vira hrupa zaradi kršitve osebnostne pravice posameznika za škodo, ki presega običajne mere.

4. Predlog je utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) so v obravnavanem primeru izpolnjeni glede pravnega vprašanja, opredeljenega v izreku sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo v tako začrtanem obsegu dopustilo (tretji odstavek 367. c člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 133, 133/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
27.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxOTgz