<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 754/2007
ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.754.2007

Evidenčna številka:VS0012739
Datum odločbe:23.06.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 363/2007
Senat:
Področje:ZAVAROVALNO PRAVO
Institut:obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - obseg zavarovalnega kritja - traktor kot delovni stroj oziroma pogonsko sredstvo - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev

Jedro

Ker splošni pogoji AO-95 posebej ne predvidevajo zavarovalnega kritja tudi za škodne dogodke, ki segajo prek namena ZOZP, odgovornosti tožene stranke na tej podlagi ni mogoče širiti.

Obvezno zavarovanje lahko zajema le škodo, do katere pride v prometu, in sicer z uporabo traktorja kot prevoznega sredstva, škoda, ki nastane pri uporabi traktorja kot pogonskega sredstva ali delovnega stroja, pa v tako začrtan teleološki okvir ne sodi.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožnik se je poškodoval pri siliranju koruze. Med metanjem koruznih snopov v silirni stroj, ki ga je prek t.i. kardanske gredi poganjal na mestu stoječ traktor, mu je v vrteče se valjaste nože silirnega stroja potegnilo desno nogo. Utrpel je nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki ju je nato uveljavljal v tožbi zoper toženo stranko.

2. Sodišče prve stopnje je njegov tožbeni zahtevek v višini 98.834 € (prej 23,648.580 SIT) zavrnilo, pritožbeno sodišče pa je zavrnilo pritožbo in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Razložilo je, da je treba v splošnem ločevati med traktorjem kot delovnim strojem na eni strani ter traktorjem kot motornim vozilom na drugi in da zgolj dovajanje energije za delovanje silirnega stroja iz traktorjevega motorja prek t.i. kardanske gredi v konkretnem primeru ne more pomeniti delovanja oziroma uporabe traktorja kot motornega vozila v smislu 15. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (v nadaljevanju ZOZP).

3. Tožnik v reviziji uveljavlja revizijska razloga bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in zmotne uporabe materialnega prava. Kršitev določb pravdnega postopka vidi v tem, da se sodišči, ki sta v razlogih sodb sicer pravilno povzeli 1. in 2. člen splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO-95, v nadaljevanju nista opredelili do pomena teh določil oziroma jih nista razložili. V zvezi z drugim revizijskim razlogom pa meni, da ''tipična prometna situacija'' v predmetni zadevi ne more biti kriterij za odločitev o obstoju zavarovalnega kritja po določbi 15. člena ZOZP. Zlasti ne zato, ker je bila zavarovalna pogodba v tem primeru sklenjena širše od obveznosti, predpisane v tem členu ZOZP, s čimer je tožena stranka prevzela tudi širše zavarovalno jamstvo. Prvi odstavek 1. člena splošnih pogojev namreč določa, da je zavarovalnica zavezana povrniti škodo, ki je posledica uveljavljanja zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi in posesti zavarovanega vozila prišlo do bodisi nepremoženjske bodisi premoženjske škode. S tem je, trdi, zavarovalnica prevzela obveznost kritja škode, ki nastane tretjim, z vsakršno uporabo vozila. Tako je edino relevantno dejstvo, da škoda izvira iz delovanja traktorja kot motornega vozila, ta pogoj pa je v konkretnem primeru tudi izpolnjen. Dejstvo pač je, da iz prvega in drugega odstavka 1. člena splošnih pogojev ne izhaja, da se zavarovalno kritje nanaša le na primere uporabe traktorja za vožnjo v prometu, saj to ni glavna funkcija traktorja. Traktor je prvenstveno delovni stroj, namenjen obdelovanju kmetijskih površin, ki se le redko uporablja v prometu. Zato je napačno oziroma nezadostno izhajati iz namena ZOZP, zaključi. Pomembnejši je namen strank ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, izražen v vsebini omenjenih določil splošnih pogojev, ki določajo širše jamstvo od zakonsko predvidenega.

4. Sodišče je revizijo vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Z očitki o kršitvah določb pravdnega postopka iz 8. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP revident bodisi polemizira z za revizijsko sodišče zavezujočimi dejanskimi ugotovitvami prvostopenjskega sodišča (o tem, ali je traktor ob škodnem dogodku stal na mestu ali pa se je morda premikal), ki so prestale pritožbeni preizkus, bodisi de facto uveljavlja revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava (ko trdi, da sodišči nista razložili določb prvega in drugega člena splošnih pogojev oziroma se do njiju nista opredelili). Prvi očitki so zavoljo nedopustnosti na revizijski ravni neupoštevni (primerjaj tretji odstavek 370. člena ZPP), drugi pa bodo obravnavani v nadaljevanju.

7. Razlaga splošnih pogojev, ki jo sklicujoč se na namen pogodbenikov pri sklepanju zavarovalne pogodbe ponuja revident, je zmotna. V sodni praksi Vrhovnega sodišča je bilo že večkrat ponovljeno stališče, da splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti uporabljajo enake pojme kot ZOZP in s tem konkretizirajo zakonske določbe, zato jih je treba razlagati v skladu z namenom tega zakona, ne v nasprotju z njim(1). Ker splošni pogoji tožene stranke AO-95 posebej ne predvidevajo zavarovalnega kritja tudi za škodne dogodke, ki segajo prek namena omenjenega zakona, odgovornosti tožene stranke na tej podlagi ni mogoče širiti.

8. Ustaljeno stališče sodne prakse je, da je z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti krita zgolj škoda, ki nastane pri uporabi traktorja kot prevoznega sredstva, ne pa škoda, ki nastane pri uporabi traktorja kot delovnega stroja oziroma pogonskega sredstva. Ne v ZOZP ne v splošnih pogojih namreč ni podlage za revidentovo stališče, da je z obveznim zavarovanjem krita osebna in stvarna škoda tretjih, ki nastane pri vsakršni uporabi traktorja. Taka razlaga bi šla prek namena zakonodajalca. Iz samega naslova zakona, njegovih uvodnih določb in določb tretjega poglavja jasno izhaja namen urediti obvezno zavarovanje imetnikove odgovornosti za škode v prometu. Obvezno zavarovanje tako lahko zajema le škodo, do katere pride v prometu, in sicer z uporabo traktorja kot prevoznega sredstva, škoda, ki nastane pri uporabi traktorja kot pogonskega sredstva ali delovnega stroja, pa v tako začrtan teleološki okvir ne sodi.(2)

9. Po obrazloženem se torej izkaže, da uveljavljani revizijski razlogi niso podani, zato je moralo sodišče neutemeljeno revizijo zavrniti (378. člen ZPP).

---.---

Op. št. (1): Primerjaj npr. sodbi II Ips 392/2007 in II Ips 721/2009.

Op. št. (2): Glej tudi odločbe II Ips 134/2000, II Ips 20/2005, II Ips 408/2005, II Ips 247/2006 in II Ips 721/2009.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (1994) - ZOZP - člen 15

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.11.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2OTE1