<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 86/2021-6
ECLI:SI:VSRS:2021:VIII.DOR.86.2021.6

Evidenčna številka:VS00046203
Datum odločbe:11.05.2021
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 72/2021
Datum odločbe II.stopnje:10.03.2021
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Samo Puppis
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - solidarnostna pomoč - rok za uveljavljanje - predlog za dopustitev revizije

Jedro

Revizija se dopusti glede naslednjih vprašanj:

‒ ali je rok iz tretjega odstavka 13. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti – KPND (Ur. l. RS, št. 40/2012) oz. iz tretjega odstavka 6. člena Aneksa h KPND (Ur. l. RS, št. 46/2013) prekluziven;

‒ če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen, kdaj je pričel v konkretnem primeru teči rok za podajo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči – z dnem nastanka škodnega dogodka ali z dnem, ko je tožnik bil seznanjen z višino škode.

Izrek

Revizija se dopusti glede naslednjih vprašanj:

‒ ali je rok iz tretjega odstavka 13. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti – KPND (Ur. l. RS, št. 40/2012) oz. iz tretjega odstavka 6. člena Aneksa h KPND (Ur. l. RS, št. 46/2013) prekluziven;

‒ če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen, kdaj je pričel v konkretnem primeru teči rok za podajo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči – z dnem nastanka škodnega dogodka ali z dnem, ko je tožnik bil seznanjen z višino škode.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek za plačilo solidarnostne pomoči v znesku 693,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6. 12. 2019. Odločitev temelji na stališču, da je bila s 14. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks 2012, Ur. l. RS, št. 40/2012) spremenjena dotedanja ureditev, po kateri se je štelo, da je delodajalec dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč tudi v primeru, če delavec sploh ne vloži posebnega pisnega zahtevka za njeno izplačilo. Z navedenim aneksom je bil za vložitev zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči določen rok 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil javni uslužbenec zahtevo zmožen vložiti. Z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji iz leta 2013 (Aneks 2013, Ur. l. RS, št. 46/2013) je bila ta ureditev spremenjena tako, da zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči članu reprezentativnega sindikata, ki je upravičen do višje solidarnostne pomoči, vloži sindikat, na predlog člana. Sodišče je ugotovilo, da je tožnik zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vložil po izteku 60 dnevnega roka od nastanka primera.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnika in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje (soglašalo je z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči prvostopenjskega sodišča.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje tožnik predlaga dopustitev revizije glede vprašanja:

‒ ali je rok iz tretjega odstavka 13. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti – KPND (Ur. l. RS, št. 40/2012) oz. iz tretjega odstavka 6. člena Aneksa h KPND (Ur. l. RS, št. 46/2013) prekluziven;

‒ če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen, kdaj je pričel v konkretnem primeru teči rok za podajo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči, z dnem nastanka škodnega dogodka ali z dnem, ko je tožnik bil seznanjen z višino škode.

4. Predlog je utemeljen.

5. Sodišče na podlagi prvega odstavka 376.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne praske vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP zato je na podlagi tretjega odstavka 367.c člena ZPP revizijo dopustilo.

7. Senat je odločitev sprejel soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (2013) - člen 6

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.06.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ4MjQ2