<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 283/2020-3
ECLI:SI:VSRS:2021:X.DOR.283.2020.3

Evidenčna številka:VS00044933
Datum odločbe:24.03.2021
Opravilna številka II.stopnje:UPRS (zunanji oddelek v Novi Gorici) Sodba III U 244/2018
Datum odločbe II.stopnje:12.06.2020
Senat:Peter Golob (preds.), Brigita Domjan Pavlin (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - RAZLASTITEV - UPRAVNI SPOR
Institut:predlog za dopustitev revizije - uvedba razlastitvenega postopka - pogoji za uvedbo razlastitvenega postopka - obstoj javne koristi - pogoj nujnosti in sorazmernosti - dopuščena revizija - vprašanje, pomembno za razvoj prava prek sodne prakse

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se lahko v postopku ugotavljanja javnega interesa za razlastitev že ugotavlja tudi izpolnjevanje ostalih pogojev iz tretjega odstavka 92. člena ZUreP-1.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali se lahko v postopku ugotavljanja javnega interesa za razlastitev že ugotavlja tudi izpolnjevanje ostalih pogojev iz tretjega odstavka 92. člena ZUreP-1?

Obrazložitev

1. Upravno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju Upravno sodišče) je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) s sodbo zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo Upravne enote Nova Gorica, št. 352-5/2017/16 z dne 16. 2. 2018. S to odločbo je bilo med drugim odločeno, da se uvede postopek razlastitve nepremičnine s parc. št. 1111 k. o. ..., ki je v lasti tožnika (1. točka izreka odločbe) in da je javna korist za razlastitev izkazana (2. točka izreka).

2. Iz obrazložitve izpodbijane sodbe izhaja, da je Upravno sodišče (pred njim pa tudi oba upravna organa) že v tej fazi razlastitvenega postopka, ko se je odločalo o uvedbi postopka razlastitve, presojalo izkazanost javne koristi po tretjem odstavku 93. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1) in tudi izpolnjevanje ostalih pogojev za razlastitev iz drugega in tretjega odstavka 92. člena ZUreP-1, to je ali je razlastitev nujno potrebna za dosego javne koristi, ali obstoji sorazmerje med to koristijo in posegom v zasebno lastnino in ali država oziroma občina razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega namena.

3. Tožnik (v nadaljevanju predlagatelj) je na Vrhovno sodišče vložil predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in predlagal, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi več tam navedenih pomembnih pravnih vprašanj. Skliceval se je na širšo pomembnost vprašanj, ki presega pomen konkretne zadeve. Poudaril je, da je razlastitev grob poseg v ustavno pravico do zasebne lastnine. Opozoril je na sodno prakso Upravnega sodišča, po kateri se že v fazi odločanja o uvedbi razlastitvenega postopka presoja tako abstraktna kot tudi konkretna javna korist. Meni, da je bila v konkretni zadevi tudi presoja konkretne javne koristi oziroma pogojev iz drugega in tretjega odstavka 92. člena ZUreP-1 opravljena zgolj na abstraktni ravni.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je predlogu za dopustitev revizije v tem delu ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre namreč za pomembno pravno vprašanje, ki se nanaša na to, v kateri fazi razlastitvenega postopka se presoja izpolnjevanje posameznih pogojev iz 92. člena ZUreP-1. Odgovor na dopuščeno vprašanje je pomemben za širok krog razlastitvenih zavezancev in tudi za enotnost sodne prakse, saj se bo lahko pojavilo tudi v drugih sporih v zvezi s postopki razlastitve. Rešitev tega pravnega vprašanja bo zato prispevala k zagotovitvi pravne varnosti in k enotni uporabi prava pri odločanju o razlastitvah.

6. Glede ostalih vprašanj Vrhovno sodišče revizije ni dopustilo, saj je ocenilo, da zakonski pogoji za dopustitev revizije niso izpolnjeni.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o urejanju prostora (2002) - ZUreP-1 - člen 92, 92/2, 92/3, 93, 93/3
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
28.04.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ2ODgx