<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 575/2011
ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.575.2011

Evidenčna številka:VS1013443
Datum odločbe:26.10.2011
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS I U 1404/2011
Področje:UPRAVNI SPOR - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pritožba, ki jo vloži stranka sama - postulacijska sposobnost

Jedro

V upravnem sporu lahko stranka v postopku s pritožbo opravlja dejanja samo po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit, oziroma sama ali njen zakoniti zastopnik, če ima opravljen pravniški državni izpit.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je prvostopenjsko sodišče zavrglo tožnikovo pritožbo zoper sklep, s katerim je kot neutemeljen zavrnilo tožnikov ugovor zoper plačilni nalog (s katerim je tožniku naložilo plačilo sodne takse za tožbo). V obrazložitvi izpodbijanega sklepa je pojasnilo, da je bil tožnik v pravnem pouku sklepa, s katerim je bil zavrnjen njegov ugovor zoper plačilni nalog, poučen, da lahko pritožbo vloži le po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit, oziroma pod enakim pogojem stranka sama ali njen zakoniti zastopnik, česar tožnik ni upošteval.

2. Pritožba ni dovoljena.

3. V skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 lahko dejanja v postopku s pritožbo opravlja stranka samo po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Ustavnost te določbe je presojalo Ustavno sodišče RS, ki je v odločbi U-I-69/07 z dne 4. 12. 2008 (Ur. l. RS, št. 119/08), ugotovilo, da ni v neskladju z Ustavo RS. V skladu s četrtim odstavkom 86. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP (po prvem odstavku 22. člena ZUS-1 se njegove določbe primerno uporabljajo za vprašanja postopka, ki niso urejena z ZUS-1) sme dejanja v postopku opravljati tudi stranka sama ali njen zakoniti zastopnik, če imata opravljen pravniški državni izpit.

4. Ker je tožnik obravnavano pritožbo vložil sam in ni niti v postopku pred prvostopenjskim sodiščem niti v pritožbi izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit, je pritožba vložena po osebi, ki te pravice nima. V skladu s četrtim odstavkom 343. člena ZPP je pritožba nedovoljena, če jo vloži oseba, ki ni imela te pravice.

5. V skladu s 336. členom ZPP se v postopkih s pritožbo ne uporabljajo določbe 108. člena ZPP o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev, zato Vrhovno sodišče tožnika ni pozivalo k dopolnitvi pritožbe, v kateri bi lahko izkazal sposobnost za vložitev pritožbe, ampak je pritožbo zavrglo kot nedovoljeno.

6. O zadevi je odločal sodnik poročevalec v skladu s prvim odstavkom 346. člena ZPP, ki določa, da lahko nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom že sodnik poročevalec, če ob preizkusu ugotovi, da pritožba ni dovoljena, in če tega ni storil že predsednik senata sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/1, 22/2.
ZPP člen 86, 86/4, 336, 343, 343/4, 346, 346/1.

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: I Up 542/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.542.2011

Opr. št: I Up 326/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.326.2011

Opr. št: I Up 355/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.355.2011

Opr. št: I Up 339/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.339.2011

Opr. št: I Up 238/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.238.2011

Opr. št: I Up 299/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.299.2011

Opr. št: I Up 273/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.273.2011

Opr. št: I Up 351/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.351.2011

Opr. št: I Up 342/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.342.2011

Opr. št: I Up 267/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.267.2011

Opr. št: I Up 502/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.502.2011

Opr. št: I Up 3/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.3.2011

Opr. št: I Up 131/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.131.2011

Opr. št: I Up 89/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.89.2011

Opr. št: I Up 84/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.84.2011

Opr. št: I Up 75/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.75.2011

Opr. št: I Up 579/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.579.2011

Opr. št: I Up 196/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.196.2011

Opr. št: I Up 530/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.530.2011

Opr. št: I Up 316/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.316.2011

Opr. št: I Up 556/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.556.2011

Opr. št: I Up 373/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.373.2011

Opr. št: I Up 257/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.257.2011

Opr. št: I Up 491/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.491.2011

Opr. št: I Up 690/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.690.2011

Opr. št: I Up 383/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.383.2011

Opr. št: I Up 317/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.317.2011

Opr. št: I Up 398/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.398.2011

Opr. št: I Up 399/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.399.2011

Opr. št: I Up 382/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.382.2011

Opr. št: I Up 289/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.289.2011

Opr. št: I Up 290/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.290.2011

Opr. št: I Up 402/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.402.2011

Opr. št: I Up 401/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.401.2011

Opr. št: I Up 403/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.403.2011

Opr. št: I UP 359/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.359.2011

Opr. št: I Up 386/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.386.2011

Opr. št: I Up 391/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.391.2011

Opr. št: I Up 247/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.247.2011

Opr. št: I Up 751/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.751.2011

Opr. št: I Up 750/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.750.2011

Opr. št: I Up 729/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.729.2011

Opr. št: I Up 723/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.723.2011

Opr. št: I Up 749/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.749.2011

Opr. št: I Up 241/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.241.2011

Opr. št: I Up 248/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.248.2011

Opr. št: I Up 122/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.122.2011

Opr. št: I Up 140/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.140.2011

Opr. št: I Up 192/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.192.2011

Opr. št: I Up 504/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.504.2011

Opr. št: I Up 445/2011, ECLI:SI:VSRS:2011:I.UP.445.2011

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYyODMz