<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS sklep II DoR 67/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:II.DOR.67.2016

Evidenčna številka:VS0018403
Datum odločbe:19.05.2016
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 3474/2015
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Janez Vlaj (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - izbrisani - izbris iz registra stalnega prebivalstva - višina odškodnine

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja pravilne odmere odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja pravilne odmere odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženki naložilo, da je dolžna tožniku plačati 20.100,00 EUR v petih enakih obrokih z zapadlostjo, kot je določeno v izreku sodbe ter v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Kar je tožnik zahteval več, je sodišče zavrnilo.

2. Sodišče druge stopnje je tožnikovo pritožbo zavrnilo, toženkini pritožbi pa delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je znesek 20.100,00 EUR nadomestilo s pravilnim zneskom 10.369,63 EUR. V preostalem izpodbijanem, a nespremenjenem delu je toženkino pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Toženka v predlogu za dopustitev revizije (glede prisojene nepremoženjske škode) opozarja, da se sodišče ni izreklo o tem, da je tožnik izgubil zaposlitev pred izbrisom, da je bil dolgo časa dopisnik iz Srbije z dovoljenji, ki jih je izdalo Ministrstvo za kulturo, in da je imel vizum za neomejene prehode meje ter da je bil lahko zaposlen v Srbiji, ker je imel akreditacijo za novinarja. Meni namreč, da je Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (v nadaljevanju ZPŠOIRSP) za določanje odškodnine dodal dodatne kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za priznanje višje odškodnine, kot jo oškodovanec dobi v upravnem postopku ter da ESČP teh (dodatnih) kriterijev ne upošteva. Zato se sodišče pri določitvi višine odškodnine ne bi smelo sklicevati na sodbo ESČP, št. 2682/06 z dne 28. 6. 2012 v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Predlaga dopustitev revizije glede vprašanj, ali mora sodišče v postopku po ZPŠOIRSP ugotavljati vse elemente odškodninske odgovornosti po Zakonu o obligacijskih razmerjih oziroma Obligacijskem zakoniku, na katera nakazuje 11. člen ZPŠOIRSP; ali za odločanje o odškodnini po 11. členu ZPŠOIRSP veljajo merila in kriteriji, ki jih za odmero civilne sankcije (zadoščenja) po 41. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) uporablja ESČP; in ali odločanje o odškodnini po 11. členu ZPŠOIRSP pomeni odstop od določb Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) o navajanju dejstev in dokazov (ker po sprejetju ZPŠOIRSP Vrhovno sodišče o odškodninah izbrisanim še ni odločalo).

4. Predlog je utemeljen v obsegu, opredeljenem v izreku tega sklepa.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP in je zato v tako začrtanem obsegu revizijo dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).


Zveza:

ZPŠOIRSP člen 11. ZPP člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk1MDc4