<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

VSRS Sklep I R 126/2021
ECLI:SI:VSRS:2021:I.R.126.2021

Evidenčna številka:VS00050325
Datum odločbe:15.09.2021
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), mag. Matej Čujovič (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - strojepiska - drug oddelek pristojnega sodišča - zapisnikarica - zavrnitev predloga

Jedro

Dejstvo, da je tožnica sodna zapisnikarica na drugem oddelku istega sodišča ne vzbuja dvoma v objektivno nepristranskost celega sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije. Okrožno sodišče v Mariboru je med večjimi okrajnimi sodišči v Republiki Sloveniji, zato je videz nepristranskosti v tem postopku mogoče zagotoviti z ustrezno organizacijo dela.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Toženci kratko navajajo, da je tožnica zaposlena na kazenskem oddelku naslovnega sodišča, ki se nahaja v isti stavbi kot pravdni oddelek, pristojen za odločanje, in se dnevno srečuje s sodniki, zato se jim poraja dvom v nepristranskost sodišča. Predlagajo delegacijo pristojnosti v Celje ali na Ptuj.

2. Tožnica je na predlog odgovorila. Priznava, da je kot strojepiska zaposlena na istem sodišču, in sicer na preiskovalnem oddelku, a s sodniki pravdnega oddelka nima nobenih stikov niti jih ne srečuje. Gre za drugo največje sodišče v državi, sodna praksa pa je že zavzela stališče, da so razlogi, ki jih navajajo toženci, lahko upoštevani le, ko gre za manjše sodišče. Predlaga zavrnitev predloga.

3. Predložitveno sodišče v dopisu, s katerim je predlog tožencev posredovalo Vrhovnemu sodišču v odločanje, stališča do predloga za delegacijo ni zavzelo.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Delegacija pristojnosti je pomemben procesni institut, s katerim se zagotavlja ustavna pravica do nepristranskega sojenja (23. člen Ustave Republike Slovenije). Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP). Med druge tehtne razloge sodna praksa uvršča tudi zahtevo po objektivni nepristranskosti (celega) sodišča. V skladu s to zahtevo je treba izključiti vsak razumen dvom v nepristranskost vseh sodnikov določenega sodišča, ki bi se lahko pojavil pri udeležencih postopka ali v javnosti. Dejstvo, da je tožnica sodna zapisnikarica na drugem oddelku istega sodišča ne vzbuja dvoma v objektivno nepristranskost celega sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije. Okrožno sodišče v Mariboru je med večjimi okrajnimi sodišči v Republiki Sloveniji, zato je videz nepristranskosti v tem postopku mogoče zagotoviti z ustrezno organizacijo dela.1

6. V konkretnem primeru po razumnih merilih objektivna nepristranskost ne more biti prizadeta, če bo v zadevi odločalo Okrožno sodišče v Mariboru. Vrhovno sodišče je zato predlog za delegacijo pristojnosti zavrnilo.

7. Senat je odločitev sprejel soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP v zvezi z 42. členom ZNP-1).

-------------------------------
1 Primerjaj odločitvi VS RS I R 99/2011 z dne 15. 9. 2011 in I R 188/2012 z dne 17. 1. 2013.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.11.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUxNjMy