<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 359/99
ECLI:SI:VSRS:2002:I.UP.359.99

Evidenčna številka:VS14565
Datum odločbe:08.05.2002
Področje:DRŽAVLJANSTVO
Institut:pridobitev državljanstva z naturalizacijo

Jedro

Tožnik ob izdaji odločbe prve stopnje ni izpolnjeval zakonskega pogoja zagotovljenega stanovanja po 4. točki 1. odstavka 10. člena ZDRS in nove okoliščine, nastale po odločitvi na prvi stopnji, ne morejo biti predmet presoje v upravnem sporu.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, opr. št. U 766/98-8 z dne 31.3.1999.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje zavrnilo tožnikovo tožbo proti odločbi tožene stranke z dne 13.3.1998. S to odločbo je tožena stranka zavrnila tožnikovo prošnjo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.

Sodišče prve stopnje v razlogih izpodbijane sodbe navaja, da je tožena stranka pravilno ugotovila dejansko stanje in utemeljeno zavrnila tožnikovo prošnjo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. Pravilna je njena ugotovitev, da tožnik ne izpolnjuje pogoja zagotovljenega stanovanja po 4. točki 1. odstavka 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS). Prošnjo je vložil na podlagi 10. člena, v zvezi z 2. odstavkom 12. člena ZDRS. Tožena stranka je pravilno uporabila navedeni zakon kot tudi Uredbo o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo (Uredba). Tretji člen navedene Uredbe določa, da šteje, da ima oseba zagotovljeno stanovanje po 4. točki 1. odstavka 10. člena ZDRS, med drugim tudi, če je lastnik stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali je lastnik njegov zakonec. Na podlagi 2. odstavka 3. člena Uredbe, pa se za stanovanje po 1. odstavku šteje prostor, katerega minimalna površina mora za eno osebo znašati najmanj 6 m2, za dve osebi 10 m2, za vsako dodatno osebo istega gospodinjstva pa dodatno še 2 m2. Poleg osnovne kvadrature prostora mora biti zagotovljena tudi vsaj souporaba kuhinje in sanitarij. Ob dejanskem stanju, da soba, v kateri stanuje tožnik meri 11,56 m2 in da v prostoru živijo 4 osebe, to je tožnik s svojo družino, je pravilen sklep tožene stranke, da tožena stranka ne izpolnjuje pogoja glede zagotovljenega stanovanja po določbah ZDRS. Vsi pogoji za pridobitev državljanstva po 1. odstavku 10. člena v zvezi z 2. odstavkom 12. člena ZDRS morajo biti izpolnjeni kumulativno in če eden od teh pogojev ni izpolnjen, državljanstva ni mogoče pridobiti.

Tožnik pritožbi prilaga kopijo kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 7.4.1999 in navaja, da je iz nje razvidno, da je njegova žena kupila garsonjero v L. v izmeri 27,58 m2. Ara je bila plačana 31.3.1999, to je na dan odločanja v tej zadevi pred sodiščem prve stopnje. Ker tega dokaza tožnik ni mogel predložiti do konca postopka na prvi stopnji, tožnik v skladu z določbami 1. odstavka 71. člena ZUS to novo dejstvo navaja in dokaz predlaga v pritožbi. Ker je bila ara za navedeno stanovanje plačana na dan odločanja in torej še pred koncem postopka na prvi stopnji, ki je potekal brez glavne obravnave, pritožba meni, da bi moralo pritožbeno sodišče upoštevati, da tožnik sedaj izpolnjuje tudi pogoj glede kvadrature stanovanja in ni več ovire za pridobitev državljanstva.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje v zadevi pravilno odločilo in za svojo odločitev navedlo pravilne razloge, s katerimi se pritožbeno sodišče strinja in jih zato ne ponavlja.

Pravilno je sklepanje sodišča prve stopnje, da glede na dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v upravnem postopku, tožnik ni izpolnjeval pogoja zagotovljenega stanovanja po 4. točki 1. odstavka 10. člena ZDRS. Na drugačno odločitev pritožbenega sodišča ne more vplivati pritožbena novota, da je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7.4.1999 tožnikova žena kupila garsonjero v izmeri 27,58 m2 in da je bila ara za prejeto stanovanje dana 31.3.1999, to je na dan odločanja sodišča prve stopnje. V upravnem sporu odloča sodišče prve stopnje o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov le na podlagi dokazov, zbranih in znanih v upravnem postopku, na podlagi katerih je odločal upravni organ prve stopnje. Zatrjevano izpolnjevanje pogojev za pridobitev državljanstva po končanem upravnem postopku zato presega okvir možne presoje tako sodišča prve stopnje, kakor tudi pritožbenega sodišča. V kolikor tožnik sedaj izpolnjuje pogoje za pridobitev državljanstva po ZDRS, ima možnost to uveljavljati v novem upravnem postopku.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče, ki pri preizkusu izpodbijane sodbe tudi ni našlo napak, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo (73. člen ZUS)


Zveza:

ZDRS člen 10, 10/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzI5Ng==