<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 130/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.130.2019

Evidenčna številka:VS00027452
Datum odločbe:08.08.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSM Sodba I Cp 853/2018
Datum odločbe II.stopnje:23.01.2019
Senat:mag. Nina Betetto (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:predlog za dopustitev revizije - prodajna pogodba - ničnost pogodbe - izbrisna tožba - odstop terjatev - varstvo potrošnikov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Pogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbene zahtevke za ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe, leasing pogodbe, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve in pogodbe o globalnem odstopu terjatev, neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. Odločilo je, da sta tožnika dolžna prvi toženki povrniti pravdne stroške.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnikov delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je ugotovilo, (1) da je kupoprodajna pogodba z dne 17. 1. 2008, ki je bila sklenjena med tožnikoma kot prodajalcema in drugo toženko kot kupko, nična, (2) da je ničen notarski zapis z neposredno izvršljivostjo s prilogami, opr. št. SV 836/2010 z dne 29. 11. 2010, ki je bil sklenjen med drugo toženko in tožnikoma (sporazum o zavarovanju denarne terjatve in pogodba o finančnem leasingu 6), (3) da je vknjižba lastninske pravice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1. 2008 pri nepremičnini s parc. št. 1259, k. o. ..., ter vknjižba hipoteke na podlagi notarskega zapisa SV 836/2010 z dne 29. 11. 2010 pri nepremičninah s parc. št. 1570/1 in 1570/2, k. o. ..., neveljavna, (4) da se vzpostavi prejšnje stanje tako, da se izbriše vknjižba lastninske pravice pri nepremičnini s parc. št. 1259 in vknjižba hipoteke z zaznambo neposredne izvršljivosti pri nepremičninah s parc. št. 1570/1 in 1570/2, vse vknjiženo v korist druge toženke, (5) da se pri nepremičnini s parc. št. 1259 znova vpiše lastninska pravica v korist prve tožeče stranke do 1/2 in v korist druge tožeče stranke do 1/2, (6) da izvršba z rubežem in prodajo nepremičnine s parc. št. 1259, ki jo vodi prva toženka proti drugi toženki v zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi In 40/2016, ni dopustna. Spremenilo je tudi stroškovno odločitev sodišča prve stopnje. Sodbo sodišča prve stopnje je potrdilo le glede zavrnitve tožbenega zahtevka za ugotovitev ničnosti pogodbe o globalnem odstopu terjatev v zavarovanje, sklenjene med prvo in drugo toženko v obliki notarskega zapisa SV 357/2008 z dne 16. 5. 2008 v zvezi z notarskim zapisom SV 478/2011 z dne 6. 5. 2011. Odločilo je o pritožbenih stroških.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je prva toženka vložila predlog za dopustitev revizije in predlagala dopustitev revizije glede vprašanja, ali mora tožeča stranka v primeru vložene izbrisne tožbe zoper nadaljnje zemljiškoknjižne naslednike dokazati tudi neobstoj dobre vere nadaljnjih zemljiškoknjižnih naslednikov, saj izpodbijana sodba v delu, ki se nanaša na vzpostavitev prejšnjega stanja pri nepremičninah z ID znakom 1/1 in 1/2 s povratnim vpisom lastninske pravice v korist tožečih strank in posledičnim izbrisom vknjižene hipoteke z zaznambo neposredne izvršljivosti, vpisane na osnovi notarskega sporazuma SV 836/2010, krši določilo iz tretjega odstavka 244. člena Zakona o zemljiški knjigi-1 in hkrati odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča v zadevah II Ips 167/2014 in II Ips 277/2010, da je zaradi izpeljave načela zaupanja v zemljiško knjigo treba za uspeh z izbrisno tožbo pri „nadaljnjem zemljiškoknjižnem pridobitelju“ dokazati neobstoj dobre vere, s čimer se izpodbijana sodba ni ukvarjala, kar je posledica napačne uporabe materialnega prava in odstopa od citirane sodne prakse.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367. a člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Vrhovno sodišče je ugotovilo, da navedeni pogoji za dopustitev revizije niso podani, zato je predlog zavrnilo (drugi odstavek 367. c člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Datum zadnje spremembe:
10.10.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMyMjYx