<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 130/2018-3
ECLI:SI:VSRS:2019:X.DOR.130.2018.3

Evidenčna številka:VS00023310
Datum odločbe:09.01.2019
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 1066/2017
Datum odločbe II.stopnje:08.05.2018
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - KONCESIJE - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti - koncesionar - smrt - prenehanje koncesije - koncesijska pogodba

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali je okoliščina, ki je določena zgolj v koncesijski pogodbi, lahko razlog za prenehanje koncesije?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali je okoliščina, ki je določena zgolj v koncesijski pogodbi, lahko razlog za prenehanje koncesije?

Obrazložitev

1. Upravno sodišče je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo zoper 1. točko izreka odločbe Ministrstva za zdravje, št. 0142-86/2009/28 z dne 10. 7. 2017, s katero je bilo odločeno, da je s smrtjo nosilca koncesije, 4. 1. 2017, prenehala veljati koncesija za opravljanje specialistične zdravstvene dejavnosti na področju ultrazvočne diagnostike, ki je bila tožnici podeljena z odločbo o podelitvi koncesije, št. 503-102/99 z dne 23. 10. 2001. V navedeni odločbi o podelitvi koncesije je bil izrecno naveden nosilec koncesije, s koncesijsko pogodbo pa je bilo dogovorjeno, da koncesija preneha, če nosilec koncesije umre.

2. Iz sodbe Upravnega sodišča izhaja, da določitev nosilca koncesije kot osebe, ki izvaja zdravstvene storitve, za katere se podeljuje koncesija, ni bila predvidena ne v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej, veljavnem ob podelitvi koncesije v letu 2001) ne v Zakonu o zavodih (v nadaljevanju ZZ) kot sistemskim zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij na področju javnih služb. Ker ne ZZDej ne ZZ takšne možnosti nista izključila, je sodišče določitev nosilca koncesije v odločbi štelo za pogoj, ki ga je tožeči stranki postavilo ministrstvo in kot takšen ni bil v nasprotju s predpisi. Navedenemu pogoju, ki je zapisan v odločbi, je logično sledila vsebina pogodbe o koncesiji, po kateri koncesija preneha, če nosilec koncesije umre. Po presoji sodišča gre za razlog za prenehanje, ki ni ničen in ki (lahko) obstoji poleg (zakonske) možnosti, ki izhaja iz izreka odločbe o podelitvi koncesije in po kateri lahko koncesija tudi sicer preneha zaradi odpovedi strank.

3. Tožnica je vložila predlog za dopustitev revizije, v katerem je predlagala, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi več pomembnih pravnih vprašanj.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je v tem obsegu predlogu tožnice za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre namreč za pomembno pravno vprašanje razlage v ZZDej določenega pravnega režima (pravil in pogojev) zdravstvenih koncesij in s tem povezanega prenehanja veljavnosti koncesij, o katerem Vrhovno sodišče še ni odločalo. Vprašanje je pomembno za enotnost in razvoj sodne prakse glede uporabe določb ZZDej, saj se bo lahko pojavilo še v drugih sporih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so koncesijo pridobili pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K). Enako velja tudi za širša vprašanja pravne ureditve koncesij.

6. V preostalem delu Vrhovno sodišče revizije ni dopustilo, saj za to niso izpolnjeni zakonski pogoji.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
11.06.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI5MjE0