<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 162/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:X.IPS.162.2009

Evidenčna številka:VS1011836
Datum odločbe:23.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Celju) U 177/2007
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - procesna odločitev - zelo hude posledice

Jedro

Z očitkom bistvene kršitve postopka v upravnem sporu dovoljenosti revizije ni mogoče utemeljevati, saj se ta revizijski razlog presoja le tedaj, kadar je izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije.

V obravnavanem primeru gre za procesno odločitev in vsebina zadeve ni bila predmet presoje v upravnem sporu na prvi stopnji. Ker gre za procesno odločitev in presojo pravočasnosti pritožbe v upravnem postopku, utemeljevanje hudih posledic, ki naj bi tožniku nastale, ni možno s trditvami in navajanjem okoliščin, ki se nanašajo na odločitev upravnega organa prve stopnje, saj o vsebini zadeve ni bilo odločeno.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Revident sam trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožnik po pooblaščencih dne 26. 3. 2009 vložil revizijo. Njeno dovoljenost na podlagi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 utemeljuje z navedbo, da je izpodbijana sodba nezakonita, ker je sodišče odločilo na seji in ne na glavni obravnavi, ki jo je v tožbi predlagal. S tem je kršilo določbo 59. člena ZUS-1. Taka odločitev je nezakonita in v nasprotju s sodbo prakso, ki jo je izoblikovalo Vrhovno sodišče in odstopa od te prakse glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev. Dovoljenost revizije na podlagi 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 utemeljuje s trditvijo, da so posledice odločitve, ki so predmet tega upravnega spora, zanj zelo hude. Izpodbija odločbo tožene stranke, s katero so mu bila odvzeta policijska pooblastila, službena izkaznica, orožje in uniforma. Posledice izpodbijane odločbe so zanj izredno pomembne, od njih so odvisne njegove življenjske odločitve, vezane na njegov poklic in opravljanje pridobitnega dela v prihodnosti. Zato je izpolnjen pravni standard zelo hudih posledic kot pogoj za dovoljenost revizije.

2. Revizija ni dovoljena.

K 1. točki izreka:

3. Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo tožnikovo tožbo zoper sklep tožene stranke z dne 15. 6. 2007, s katerim je tožena stranka v ponovljenem postopku odločila, da se zahteva za vrnitev v prejšnje stanje zavrne (1. točka izreka) in da se tožnikova pritožba zoper odločbo Generalnega direktorja policije z dne 21. 4. 2003 kot prepozna zavrže (2. točka izreka) ter da stroški postopka niso nastali (3. točka izreka); sodišče prve stopnje pa je zavrnilo tudi tožnikovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka.

4. Revident z očitkom bistvene kršitve določb postopka, ki naj bi jo sodišče prve stopnje storilo zaradi odločanja na nejavni seji in ne na glavni obravnavi, utemeljuje pogoj za dovoljenost revizije 1. točke prvega odstavka 85. člena ZUS-1. Ta razlog se ne nanaša na vsebino zadeve, ampak na vprašanje postopka v upravnem sporu. Pomembnost pravnega vprašanja za dovoljenost revizije po navedeni določbi je pogoj za dovoljenost revizije samo, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju. Zato z bistveno kršitvijo postopka dovoljenosti revizije revident ne more utemeljevati, saj se ta revizijski razlog presoja le tedaj, kadar je izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije. V obravnavanem primeru gre za procesno odločitev in vsebina zadeve ni bila predmet presoje v upravnem sporu na prvi stopnji.

5. Prav tako ni izkazan razlog za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Ker gre za procesno odločitev in presojo pravočasnosti pritožbe v upravnem postopku, utemeljevanje hudih posledic, ki naj bi tožniku nastale, ni možno s trditvami in navajanjem okoliščin, ki se nanašajo na odločitev upravnega organa prve stopnje, saj o vsebini zadeve ni bilo odločeno. Predmet presoje je odločitev v zvezi z zamujenim rokom za pravno sredstvo v upravnem postopku in hude posledice, ki jih tožnik zatrjuje, ne izhajajo neposredno iz te odločitve. Zato tudi ta razlog za dovoljenost revizije ni podan.

6. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K 2. točki izreka:

7. Ker revident z revizijo ni uspel, sam trpi stroške revizijskega postopka (165. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-3.
Datum zadnje spremembe:
11.02.2010

Opombe:

P2RvYy02NDI5MQ==