<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 502/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.502.2019

Evidenčna številka:VS00029125
Datum odločbe:07.11.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sklep I Cp 1542/2018
Datum odločbe II.stopnje:14.06.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - nepravdni postopek - stavba, zgrajena pred januarjem 2003 - vzpostavitev etažne lastnine - pripadajoče zemljišče - skupno pripadajoče zemljišče - javna površina - javno dobro - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Pogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog za ugotovitev skupnega pripadajočega zemljišča k vsem stavbam v A., ki se nanaša na parceli št. 1325/26 in 1299/1, obe k. o. .... (I. točka izreka). V II. točki izreka je odločilo, da se v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti izbriše zaznamba postopka za ugotovitev skupnega pripadajočega zemljišča pri parc. št. 1325/26 in 1299/1, obe k. o. ...

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo predlagateljev zavrnilo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je predlagateljica vložila predlog za dopustitev revizije in predlagala dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj:

- Ali se lahko zemljišči parc. št. 1299/1 in 1325/26, k. o. ..., ki v naravi predstavljata asfaltiran dostop in dovoz ter del parkirišča, urejeni kot zunanja površina k stavbam A. v letih 1986-1988 na podlagi Zazidalnega načrta in skladno z upravnimi dovoljenji, smatrata kot »grajeno javno dobro« oziroma kot »javna površina« v smislu, kot ga je v letu 2002 uvedel Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS št. 110/2002 in naslednji), ter sta v posledici izključeni pri odločanju o obsegu pripadajočega zemljišča po kriterijih iz 43. člena ZVEtL-1?,

- Ali se pri odplačnemu prenosu pravice uporabe stavbnih zemljišč investitorju GPG na podlagi Pogodbe št. V o oddaji stavbnega zemljišča z dne 4. 4. 1986, za gradnjo stanovanjskih in spremljajočih objektov po proizvodnem principu za trg, za zemljišči parc. št. 1299/1 in 1325/26, k. o. ..., ki sta bili urejeni kot zunanja površina k stavbam A. v letih 1986-1988 skladno z zazidalnim načrtom in upravnimi dovoljenji, v naravi pa predstavljata asfaltiran dostop in dovoz ter del parkirišča, lahko uporabljajo določbe o začasni pravici uporabe zemljišča iz 225. člena Zakona o združenem delu (ZZD, Uradni list SFRJ št. 53/1976 in naslednji), ter sta v posledici zemljišči izključeni pri odločanju o obsegu pripadajočega zemljišča po kriterijih iz 43. člena ZVEtL-1 ?

- Ali sta nižje in višje sodišče zagrešili bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. in 14. točke drugega odstavka Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 2., 8. in 213. členom ZPP ter 5. in 31. členom Zakona o nepravdnem postopku v povezavi z 42. členom ZNP-1, ker sta prezrli substancirane in pravno relevantne dokazne predloge in pravno pomembna zatrjevana dejstva predlagateljev, ki bi ob izvedbi in podani dokazni oceni bistveno vplivali na izpodbijano odločitev, da se parc. št. 1325/26 in 1299/1, k.o. ..., izključita pri odločanju o obsegu pripadajočega zemljišča po kriterijih iz 43. in 44. člena ZVEtL-1, ker sta odločbi protispisni, ker odločbi arbitrarno presegata predloge strank v postopku, in ker imata obe odločbi pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne moreta preizkusiti?

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367.a člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Vrhovno sodišče je ugotovilo, da navedeni pogoji za dopustitev revizije niso podani, zato je predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Datum zadnje spremembe:
02.01.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM0MTk5