<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 61/2018
ECLI:SI:VSRS:2018:II.DOR.61.2018

Evidenčna številka:VS00012997
Datum odločbe:24.05.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sklep VSL I Cp 1395/2017
Datum odločbe II.stopnje:20.12.2017
Senat:Anton Frantar (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - vzpostavitev etažne lastnine - pripadajoče zemljišče - skupno pripadajoče zemljišče - določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred januarjem 2003 - nepravdni postopek - pravica do izjave v postopku - dokazovanje z izvedencem - izvedenec ustrezne stroke - določitev drugega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- katera dejstva in strokovna pravila so odločilna za razmejitev med pripadajočimi zemljišči posameznih stavb in skupnimi pripadajočimi zemljišči več ali vseh stavb v enotno grajeni in urejeni soseski, če prostorski akt, na podlagi katerega je bila soseska urejena, o tem molči,

- ali je kršena pravica udeleženca nepravdnega postopka do izjave, če sodišče ne dopusti dokazovanja z izvedencem urbanistične stroke o strokovni nepravilnosti mnenja izvedenca geodetske stroke glede tolmačenja prostorskega akta in uporabe urbanističnih standardov.

Izrek

Predlogu se ugodi in se revizija dopusti glede vprašanj:

- Katera dejstva in strokovna pravila so odločilna za razmejitev med pripadajočimi zemljišči posameznih stavb in skupnimi pripadajočimi zemljišči več ali vseh stavb v enotno grajeni in urejeni soseski, če prostorski akt, na podlagi katerega je bila soseska urejena, o tem molči?

- Ali je kršena pravica udeleženca nepravdnega postopka do izjave, če sodišče ne dopusti dokazovanja z izvedencem urbanistične stroke o strokovni nepravilnosti mnenja izvedenca geodetske stroke glede tolmačenja prostorskega akta in uporabe urbanističnih standardov?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je določilo pet parcel kot pripadajoče zemljišče k stavbi na naslovu Ulica 1 in 3, Ljubljana, ter odločilo, da se vpišejo v zemljiško knjigo kot splošni skupni deli v solastnini vsakokratnih etažnih lastnikov te stavbe, v preostanku pa je predlog zavrnilo (I., II. in III. točka izreka). Prav tako je določilo tri parcele kot skupno pripadajoče zemljišče k stavbi na naslovu Ulica 5 in 7, in odločilo, da se v zemljiški knjigi vpišejo kot splošni skupni deli v skupni lastnini vsakokratnih etažnih lastnikov te stavbe, v preostanku pa je predlog zavrnilo (IV., V. in VI. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo predlagateljev zavrnilo in v izpodbijanem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje so predlagatelji vložili predlog za dopustitev revizije. Predlagajo dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj:

- Katera dejstva in strokovna pravila so odločilna za razmejitev med pripadajočimi zemljišči posameznih stavb in skupnimi pripadajočimi zemljišči več ali vseh stavb v enotno grajeni in urejeni soseski, če prostorski akt, na podlagi katerega je bila soseska urejena, o tem molči?

- Ali je kršena pravica udeleženca nepravdnega postopka do izjave, če sodišče ne dopusti dokazovanja z izvedencem urbanistične stroke o strokovni nepravilnosti mnenja izvedenca geodetske stroke glede tolmačenja prostorskega akta in uporabe urbanističnih standardov?

Glede prvega vprašanja navajajo, da je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo 42. in 43. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (v nadaljevanju ZVEtL-1).1 Ne strinjajo se s stališčem nižjih sodišč, da sporni del parcele (zelenica ob njihovi stavbi) predstavlja skupno pripadajoče zemljišče vseh stavb v soseski. O zastavljenem vprašanju sodne prakse ni. Sodišče druge stopnje je kršilo pravilo, da je treba v primeru dvoma, ali gre pri določenem zemljišču za individualno ali skupno pripadajoče zemljišče, dati prednost razdelitvi zemljišč na individualna pripadajoča zemljišča. Ne bi se smelo zadovoljiti z dejstvom, da ima sporna zelenica imisijsko funkcijo tudi do drugih (še neidentificiranih) stavb v obravnavani soseski, in z vsebino današnjega prostorskega akta. Kršilo je pravilo, da je treba v primeru molka prostorskega akta o tem, kateri stavbi določeno pripadajoče zemljišče pripada, to ugotoviti s pomočjo kriterijev iz 2. do 4. točke prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1. Poleg tega je napačno uporabilo kriterija iz 2. točke prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1 in 4. točke prvega odstavka 43. člena ZVEtL-1. Glede drugega vprašanja pa navajajo, da odločitev o zavrnitvi dokaznega predloga za postavitev izvedenca urbanistične stroke odstopa od prakse Vrhovnega sodišča. O vprašanju, kateri izvedenec je primeren za ugotavljanja obsega pripadajočega zemljišča, sodne prakse Vrhovnega sodišča ni. Praksa višjih sodišč pa ni enotna. Nižji sodišči sta sprejeli stališče, da je bila izvedenka geodetske stroke primerna za dajanje mnenj o urbanističnih vprašanjih (tolmačenje in razlaga nedoločenega prostorskega akta, ugotavljanje in uporaba urbanističnih standardov). Nasprotovali so njenim strokovnim izhodiščem, da morajo biti individualna funkcionalna zemljišča minimalna, skupna pa maksimalna, in da naj bi urbanizem enotni videz sosesk in prehodnost reševal z načrtovanjem skupnih funkcionalnih zemljišč. Za dokazovanje nepravilnosti njenega mnenja, zlasti glede pravilnosti tolmačenja prostorskega akta in urbanističnih standardov, so neuspešno predlagali postavitev izvedenca urbanistične stroke.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ocenilo, da so pogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije izpolnjeni in je dopustilo revizijo na podlagi 51. člena ZVEtL-1 v zvezi s tretjim odstavkom 57. člena ZVEtL-1 glede obeh predlaganih vprašanj (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

-------------------------------
1 Uradni list RS, št. 34/2017. ZVEtL-1 se uporablja od 19. 7. 2017 dalje.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 254, 254/3, 367a, 367a/1
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (2017) - ZVEtL-1 - člen 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 51
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5ODk3