<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II DoR 396/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:II.DOR.396.2010

Evidenčna številka:VS0013089
Datum odločbe:09.09.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 2238/2010
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - nedovoljen predlog - datum izdaje sodbe prve stopnje - zavrženje predloga za dopustitev revizije

Jedro

Ker je bila v tej zadevi prvostopenjska sodba izdana 19. 9. 2008, novega instituta predloga za dopustitev revizije ni mogoče uporabiti.

Izrek

Predlog za dopustitev revizije se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo 3.338,34 EUR (prej 800.000 SIT) odškodnine zaradi kršitve tožnikove pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, sodišče druge stopnje pa je zavrnilo tožnikovo pritožbo in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Ker je Ustavno sodišče Republike Slovenije pritožbeno sodbo razveljavilo, je pritožbeno sodišče v drugem pritožbenem odločanju ponovno odločalo o tožnikovi pritožbi. Tokrat jo je zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo zato, ker v ravnanju sodnika, ki je v tožnikovi zadevi čakal na odločitev v vzorčnih zadevah, ni bilo nobene protipravnosti.

2. Tožnik v pravočasnem predlogu za dopustitev revizije zoper sodbo pritožbenega sodišča iz drugega sojenja zatrjuje neenotnost prakse revizijskega sodišča in utemeljuje svoje stališče, da za čakanje v predhodnem postopku ni bilo nobene pravne podlage.

3. Predlog ni dovoljen.

4. Z uveljavitvijo zadnje novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je bil institut revizije na novo urejen. Ob izpolnjevanju v zakonu določenih pogojev mora stranka vrhovnemu sodišču praviloma najprej predlagati dopustitev revizije in šele v primeru, da s takim predlogom uspe, lahko vloži samo revizijo. Tak predlog za dopustitev revizije je vložil tudi tožnik, vendar je pri tem prezrl, da nova ureditev v njegovi zadevi ne velja. Res je sicer v prvem odstavku 130. člena novele ZPP-D določeno, da se že začeti postopki nadaljujejo po določbah novega zakona, vendar le, če ni v tem zakonu določeno drugače. Že v drugem odstavku 130. člena ZPP-D je določeno, da se postopek nadaljuje po dosedanjih predpisih, če je bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal. Nova ureditev je začela veljati 1. 10. 2008, v tej pravdni zadevi pa je sodišče prve stopnje odločbo, s katero se je pred njim končal postopek, izdalo 19. 9. 2008, torej prej. Zato instituta predloga za dopustitev revizije v tej zadevi ni mogoče uporabiti.

5. Vrhovno sodišče je na podlagi 377. člena ZPP zavrglo tožnikov nedovoljen predlog za dopustitev revizije skupaj s priglašenimi stroški.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/1, 130/2, 377

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS II DoR 349/2010, ECLI:SI:VSRS:2010:II.DOR.349.2010

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3ODI5