<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 170/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:II.DOR.170.2016

Evidenčna številka:VS0018830
Datum odločbe:01.09.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSM I Cp 83/2016
Senat:Anton Frantar (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), Janez Vlaj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost predloga za dopustitev revizije - odvetnik - zastopanje - pooblastilo za vložitev predloga za dopustitev revizije - novo pooblastila - datum pooblastila - zavrženje predloga za dopustitev revizije

Jedro

Obveznost predložitve novega pooblastila za predlog za dopustitev revizije pomeni, da pooblastilo izvira iz časa, ko je stranki nastala pravica do vložitve tega izrednega pravnega sredstva.

Izrek

Predlog za dopustitev revizije se zavrže.

Obrazložitev

1. Drugi toženec, D. F., je po svojem pooblaščencu vložil predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje, s katero je bila njegova pritožba zavrnjena in v izpodbijanem delu potrjena sodba sodišča prve stopnje.

2. Predlog za dopustitev revizije ni dovoljen.

3. Po drugem odstavku 95. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) mora odvetnik za vložitev izrednih pravnih sredstev predložiti novo pooblastilo. Ta zahteva velja tudi za predlog za dopustitev revizije. Novo je tisto pooblastilo, ki je rezultat posebnega preudarka stranke o tem, ali naj bo vloženo izredno pravno sredstvo proti pravnomočni sodni odločbi. Zato nastanek „novega“ pooblastila vedno sovpada s časom po strankinem prejemu sodne odločbe, proti kateri je bila vložena revizija oziroma predlog za dopustitev revizije. Šele ko stranka izve za rezultat postopka pred sodiščem druge stopnje in se v skladu s tem rezultatom ter v pravnomočni sodbi navedenimi razlogi odloči o morebitni vložitvi izrednega pravnega sredstva, lahko pooblasti odvetnika za vložitev izrednega pravnega sredstva. Le pooblastilo iz tega časa je lahko novo pooblastilo, ki je hkrati posebno, ker velja izključno za vložitev izrednega pravnega sredstva. Datum na pooblastilu je zato odločilen za presojo, ali gre za novo pooblastilo v smislu drugega odstavka 95. člena ZPP(1).

4. Kot izhaja iz podatkov spisa, je bila sodba sodišča druge stopnje z dne 19. 4. 2016 pooblaščencu drugega toženca vročena dne 26. 4. 2016. Predlog za dopustitev revizije je bil vložen dne 26. 5. 2016, temu predlogu pa je priloženo pooblastilo za njegovo vložitev z datumom 26. 5. 2013, popravljenim na 26. 5. 2014 (priloga A1). Gre torej za pooblastilo, ki je bilo dano, še preden je bila pravnomočna sodba sodišča druge stopnje vročena drugemu tožencu (in še preden je bila sploh izdana sodba sodišča prve stopnje) in s tega vidika ne gre za novo pooblastilo, kot ga za dovoljenost predloga za dopustitev revizije zahteva drugi odstavek 95. člena ZPP.

5. Na pooblastilu je sicer izrecno napisano, da se odvetnika posebej pooblašča „za vložitev predloga za dovolitev revizije“. Vendar ker se po presoji revizijskega sodišča iz tega pripisa ne da niti z verjetnostjo sklepati, da je bilo pooblastilo dano po vročitvi drugostopenjske sodbe drugemu tožencu (pripis, da se pooblastilo daje za „vložitev predloga za dovolitev revizije“, recimo ne vsebuje opravilne številke drugostopenjske sodbe ali datuma njene izdaje, kar bi kazalo na to, da je bil predlagatelj ob podaji pooblastila že seznanjen s sodbo sodišča druge stopnje, in da gre pri zapisanem datumu na pooblastilu 26. 5. 2013, popravljenim na 26. 5. 2014, za pisno pomoto), je revizijsko sodišče predlog za dopustitev revizije kot nedovoljen zavrglo (peti odstavek 98. člena ZPP v zvezi s 377. členom ZPP).

----

(1) Glej tudi sklepe Vrhovnega sodišča RS II Ips 101/2009, II Ips 163/2011, II Ips 244/2014, II DoR 6/2009, II DoR 421/2010, II DoR 156/2015, X Ips 287/2009, X Ips 251/2012, VIII Ips 105/2014 itd.


Zveza:

ZPP člen 95, 95/2, 98, 98/5, 377.
Datum zadnje spremembe:
22.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0MzYx