<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 442/2000
ECLI:SI:VSRS:2000:II.IPS.442.2000

Evidenčna številka:VS05662
Datum odločbe:09.11.2000
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 720/2000
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dogovor o preživnini pred CSD - narava spora o spremembi dogovorjene preživnine - premoženjskopravni spor - dovoljenost revizije

Jedro

V sporu za spremembo preživnine, določene z dogovorom po 130. členu ZZZDR, se dovoljenost revizije presoja po 2. odstavku 367. člena ZPP.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za znižanje preživnine, določene v znesku 30.870,00 SIT mesečno, na 10.000,00 SIT mesečno.

Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo sodbo prve stopnje.

Proti tej sodbi vlaga tožeča stranka revizijo. Uveljavlja revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava in predlaga, da revizijsko sodišče spremeni izpodbijano sodbo in ugodi tožbenemu zahtevku, podrejeno pa, da obe sodbi razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Revizija je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila, in Državnemu tožilstvu Republike Slovenije, ki se o njej ni izjavilo (375. člen Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP).

Revizija ni dovoljena.

Tožeča stranka je v tožbi navedla vrednost spornega predmeta v znesku 250.500,00 SIT. Takšna vrednost spornega predmeta je navedena tudi v odgovoru na tožbo in v sodbi prve in druge stopnje.

Po drugem odstavku 367. člena ZPP je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 1.000.000,00 tolarjev. Ta pogoj za dovoljenost revizije v obravnavani zadevi ni izpolnjen.

Po 1. točki tretjega odstavka 367. člena ZPP je revizija vselej dovoljena v sporih o preživljanju, ko je preživnina določena prvič ali je ukinjena. V obravnavani zadevi ne gre za tak spor. Preživnina za ml. tožnika je bila namreč v skladu s 130. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) določena z dogovorom, sklenjenim dne 5.12.1997 pri Centru za socialno delo v Kamniku. Ta dogovor je izvršilni naslov (drugi odstavek 130. člena ZZZDR).

Sodišče na predlog prizadetega spremeni preživnino, določeno z dogovorom po 130. členu ZZZDR (peti odstavek 132. člena ZZZDR). Za tak spor gre v obravnavanem primeru. Vendar to ni spor, za katerega velja glede dovoljenosti revizije izjema po 1. točki tretjega odstavka 367. člena ZPP, temveč je spor, za katerega velja pravilo po drugem odstavku tega člena.

Revizija tožeče stranke glede na navedeno ni dovoljena, zato jo je revizijsko sodišče zavrglo (377. člen ZPP).


Zveza:

ZPP člen 367, 367/2, 367/3-1.ZZZDR člen 130, 130/2, 132, 132/5.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy02Nzk1