<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 28/2007
ECLI:SI:VSRS:2008:IV.IPS.28.2007

Evidenčna številka:VS2004438
Datum odločbe:20.05.2008
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETA
Institut:kršitev materialnih določb zakona - kazni za prekrške - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja - prepoved - vožnje motornega vozila - voznik začetnik

Jedro

Vozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.

Izrek

Izpodbijana sodba se v odločbi o sankciji spremeni tako, da se storilcu prekrška ne izreče stranska sankcija prepoved vožnje motornega vozila kategorije B v trajanju 1 (en) mesec.

Obrazložitev

A.

1. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je M.M. spoznalo za odgovornega storitve prekrška po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 in mu izreklo globo v znesku 120.000,00 SIT, 10 kazenskih točk za prekršek, storjen z motornim vozilom B kategorije, in prepoved vožnje motornega vozila kategorije B v trajanju 1 mesec. Obdolžencu je dovolilo obročno plačilo globe.

2. Vrhovni državni tožilec je zoper pravnomočno sodbo o prekršku 20.4.2007 vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Uveljavlja kršitev določbe četrtega odstavka 23. člena v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o prekrških (ZP-1). Sodišče je ravnalo v nasprotju s citirano določbo, saj je storilcu kot vozniku začetniku izreklo 10 kazenskih točk, torej v številu, zaradi katerega se mu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, in hkrati tudi stransko sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila. Vložnik predlaga, da Vrhovno sodišče Republike Slovenije izpodbijano sodbo spremeni tako, da se storilcu ne izreče stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila v trajanju 1 mesec.

3. Vrhovno sodišče je na podlagi drugega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi s 171. členom ZP-1 poskušalo zahtevo vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti vročiti storilcu prekrška, ki sodnega pisma ni dvignil.

B.

4. Vrhovni državni tožilec v zahtevi za varstvo zakonitosti utemeljeno uveljavlja kršitev četrtega odstavka 23. člena ZP-1. Sodišče je v izpodbijani sodbi z izrekom stranske sankcije prepoved vožnje motornega vozila kategorije B v trajanju 1 mesec prekoračilo pravico, ki jo ima po zakonu (5. točka prvega odstavka 156. člena ZP-1). Za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 je predpisana globa v znesku najmanj 120.000,00 SIT, stranska sankcija 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. Kadar se na podlagi citiranega predpisa izreka sankcija vozniku začetniku, je potrebno upoštevati določbo četrtega odstavka 23. člena ZP-1, po kateri se prepoved vožnje motornega vozila ne more izreči (ali izvršiti), če je storilcu izrečena stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Vozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 torej ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.

5. Ker je podana uveljavljana kršitev zakona, je Vrhovno sodišče ugodilo zahtevi vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti in glede na naravo kršitve izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje na podlagi prvega odstavka 426. člena ZKP v zvezi s 171. členom ZP-1 spremenilo tako, da je odpravilo stransko sankcijo, ki je bila izrečena v nasprotju z zakonom.


Zveza:

ZP-1 člen 23, 23/4, 156, 156/1-5.ZVCP-1 člen 130, 130/3-d.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjQ4MA==