<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 49/2013
ECLI:SI:VSRS:2013:IV.IPS.49.2013

Evidenčna številka:VS2006608
Datum odločbe:21.05.2013
Senat:Marko Šorli (preds.), Maja Tratnik (poroč.), Barbara Zobec
Področje:PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETA
Institut:kršitev materialnih določb zakona - pravna opredelitev prekrška - vožnja pod vplivom alkohola

Jedro

Obdolžencu, ki je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola in je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola, bi moralo sodišče po petem odstavku 130. člena ZVCP-1 poleg globe izreči tudi 18 kazenskih točk.

Izrek

Ugotovi se, da je bila z izpodbijano sodbo kršena določba petega odstavka 130. člena Zakona o varnosti cestnega prometa.

Obrazložitev

A.

1. Z uvodoma navedeno sodbo Okrajnega sodišča Mariboru je bil obdolženi A. G. spoznan za odgovornega storitve prekrška po tretjem odstavku 130. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1), za katerega mu je sodišče izreklo globo 800,00 EUR in deset kazenskih točk v cestnem prometu ter prepoved vožnje motornega vozila B kategorije za dobo enega meseca. Na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1) je v izrečeno globo vštelo čas pridržanja dne 14. 6. 2008 od 13.45 ure do 22.50 ure ter mu naložilo plačilo sodne takse.

2.

Zoper pravnomočno sodbo o prekršku je vrhovna državna tožilka vložila zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi kršitve materialnega predpisa o prekršku in predlaga, da Vrhovno sodišče ugotovi kršitev zakona v korist obdolženca.

3.

Vročitev zahteve za varstvo zakonitosti obdolženemu ni bila uspešna (drugi odstavek 423. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) v zvezi s 171. členom ZP-1).

B.

4.

A. G. je dne 14. 6. 2008 ob 13.45 uri v naselju Skoke vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola, saj so policisti Postaje prometne policije Maribor z elektronskim alkotestom izmerili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligrama alkohola oziroma z upoštevanjem tolerance merilnega aparata 1,00 miligrama alkohola. Sodišče je presodilo, da je s tem storil prekršek po tretjem odstavku 130. člena ZVCP-1. Iz podatkov spisa je namreč razvidno, da je imel A. G. ob storitvi prekrška dne 14. 6. 2008, za katerega mu je bilo izrečenih tudi 10 kazenskih točk, status voznika začetnika, saj je vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B pridobil 6. 3. 2008 (prim. 66. točko prvega odstavka 23. člena ZVCP-1).

5. Vrhovna državna tožilka v zahtevi za varstvo zakonitosti utemeljeno navaja, da bi moralo sodišče obdolžencu, skladno z določilom petega odstavka 130. člena ZVCP-1, poleg globe izreči še 18 in ne le 10 kazenskih točk, saj ne le, da kot voznik začetnik v organizmu sploh ne bi smel imeti alkohola, ampak je izmerjena vrednost v litru izdihanega zraka presegla 0,71 miligrama. Sodišče bi zato storilcu skladno z določilom petega odstavka 130. člena ZVCP-1 poleg globe v višini 800,00 EUR pravilno izreklo tudi 18 kazenskih točk.

C.

6.

Glede na navedeno je Vrhovno sodišče ugotovilo, da je zahteva vrhovne državne tožilke za varstvo zakonitosti utemeljena, saj je imel obdolženi v litru izdihanega zraka več kot 0,71 miligrama alkohola,

Okrajno sodišče v Mariboru pa

je glede očitanega prekrška uporabilo predpis, ki ga ne bi smelo uporabiti.

Ker je zahteva vložena v škodo obdolženega, je Vrhovno sodišče v skladu z določbo drugega odstavka 426. člena ZKP v zvezi s 171. členom ZP-1 zgolj ugotovilo, da je bila z izpodbijano sodbo prekršena določba petega odstavka 130. člena ZVCP-1 na način iz 4. točke 156. člena ZP-1, ne da bi poseglo v pravnomočno odločbo.


Zveza:

ZP-1 člen 156, 156-4.
ZVCP-1 člen 130, 130/3, 130/5.
Datum zadnje spremembe:
14.10.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU4MTgw