Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8061cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 137/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.01.2020določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - oddaljenost sodišča - stroški prihoda na sodiščeVrhovno sodišče je že večkrat poudarilo, da zgolj okoliščina, da stranka po spremembi bivališča prebiva izven območja krajevno pristojnega sodišča, v pravdnem postopku sama po sebi, brez obstoja drugih posebnih okoliščin ne more biti razlog za prenos pristojnosti. Gre namreč za pogost položaj, zato bi nasprotno stališče porušilo sistem organiziranosti pravosodja po zakonsko uveljavljenem sistemu krajevne pristojnosti. Taka druga posebna okoliščina bi lahko bila toženkin šibek socialni položaj. Vendar pa po oceni Vrhovnega sodišča delegacija pristojnosti v konkretnem primeru postopka kot celote ne bi pocenila ali poenostavila.
VSRS Sklep I R 137/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodiščaToženčev predlog za „izločitev“ Okrajnega sodišča v Lendavi in Višjega sodišča v Mariboru vsebinsko izraža dvom v nepristranskost vseh sodnikov navedenih sodišč. Vendar pa zgolj trditev, da na Okrajnem sodišču v Lendavi poteka kazenski postopek proti toženčevi ženi ne predstavlja zadostnega razloga za delegacijo pristojnosti sodišča. Zaradi tega je Vrhovno sodišče predlog zavrnilo.
VSRS sklep I R 137/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodiščaVsako nestrinjanje ali nezadovoljstvo s postopanjem sodnih organov nima za posledico prenosa krajevne pristojnosti, ampak imajo stranke v prvi vrsti na voljo sistem pravnih sredstev proti sodnim odločbam. Če tožba toženki res ni bila vročena, v posledici česar je bila zamudna sodba izdana nezakonito, lahko toženka to procesno kršitev uveljavlja s pritožbo, ki jo je tudi vložila.
VSRS Sklep I R 136/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.10.2019predlog za prenos krajevne pristojnosti - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - upokojena uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - vpisničarka - objektivna nepristranskost sodiščaDejstvo, da je bila dolžnica 33 let zaposlena kot vpisničarka na izvršilnem oddelku sodišča, pred katerim je v teku konkretna zadeva, in da ima še vedno pogoste stike z bivšimi sodelavci (sodniki in strokovnimi sodelavci), bi namreč utegnilo povzročiti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odločanja, tako v očeh javnosti kot v očeh pravdnih strank.
VSRS Sklep I R 136/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017določitev krajevne pristojnost po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - združitev pravd - sodišča različne stvarne pristojnostiRazlog za delegacijo je sicer lahko tudi predvidena združitev več pravd, ki tečejo pred različnimi sodišči, a še to le izjemoma. Vendar to velja lahko le v primeru, če so ta različna sodišča hkrati sodišča iste stvarne pristojnosti.
VSRS Sklep I R 136/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - izvršba - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuDejstvo, da je stranka postopka – toženka – sodnica na sodišču, ki odloča v zadevi na prvi stopnji, predstavlja tehten razlog iz omenjene zakonske določbe, saj bi to dejstvo utegnilo povzročiti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odločanja.
VSRS sklep I R 135/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - odgovornost države za delo sodišča - odškodninski sporOkoliščina, da naj bi tožniku škodo povzročilo prav sodišče, ki je po splošnih procesnih predpisih stvarno in krajevno pristojno za odločitev o njegovem zahtevku, utegne vzbuditi dvom o korektnosti njegovega postopanja in odločanja.
VSRS Sklep I R 134/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - nepravdni postopek - postopek za vrnitev poslovne sposobnosti - bivališče nasprotnega udeležencaV obravnavanem nepravdnem postopku zaradi vrnitve poslovne sposobnosti razlogi smotrnosti terjajo prenos pristojnosti na okrajno sodišče, na območju katerega sedaj biva nasprotni udeleženec, ki ga bo treba v postopku zaslišati, pregledati pa ga bo moral tudi izvedenec medicinske stroke, nenazadnje pa je to sodišče predhodno odločalo tudi o odvzemu poslovne sposobnosti nasprotnemu udeležencu.
VSRS sklep I R 134/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodiščaTožnikovega dojemanja vodenja postopkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot nepoštenega ni mogoče subsumirati pod pojem „drugega tehtnega razloga“ iz 67. člena ZPP. Institut prenosa krajevne pristojnosti ni namenjen zagotavljanju rednega izvajanja sodne oblasti, zato vsaka trditev o nezakonitem ravnanju sodnih organov ne more imeti avtomatsko za posledico prenosa krajevne pristojnosti.
VSRS Sklep I R 133/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - odvzem poslovne sposobnosti - zdravstveno stanje stranke v postopku - oddaljenost sodiščaZaradi slabega zdravstvenega stanja nasprotne udeleženke in njenega zadržanja v varovanem oddelku socialno varstvenega zavoda na Škofljici bi bil njen prihod na relativno oddaljeno sodišče na Jesenicah zanesljivo povezan z njeno veliko obremenitvijo in nezanemarljivimi stroški.
VSRS sklep I R 133/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - pravna oseba kot stranka v postopku - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot zakoniti zastopnik stranke v postopkuOkoliščina, da je zakoniti zastopnik tožeče stranke, ki je pravna oseba, zakonski partner sodnice sicer stvarno in krajevno pristojnega (številčno največjega) sodišča, ni tehten razlog za delegacijo pristojnosti v pomenu določbe 67. člena ZPP.
VSRS Sklep I R 132/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.01.2017spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba na nepremičnine - več nepremičnin - kraj, kjer leži nepremičnina - oprava izvršbe na nepremičnino - osebni stečaj dolžnika - ustavitev izvršbeV obravnavanem primeru je ovira za opravo izvršbe izkazana s sklepom Okrožnega sodišča v Celju o začetku postopka osebnega stečaja nad dolžnico, ki vpliva na že pred tem začete postopke izvršbe ali zavarovanja proti insolvetnemu dolžniku (glej 132. člen v zvezi s 383. členom ZFPPIPP). Zato je treba najprej odločiti o nadaljnji usodi tega postopka izvršbe; za tako odločitev pa je krajevno pristojno sodišče, ki je dovolilo izvršbo.
VSRS sklep I R 132/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.11.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnostiVrhovno sodišče lahko tudi na predlog strank določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek (67. člen ZPP). Pri tem pa je treba upoštevati, da predstavlja delegacija pristojnosti izjemo glede na splošna pravila o krajevni pristojnosti in je zato treba razloge zanjo razlagati restriktivno.
VSRS Sklep I R 131/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.10.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - nekdanji sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuPo presoji Vrhovnega sodišča okoliščina, da je bil toženec dolga leta sodnik na sodišču, ki je v isti stavbi kot sodeče sodišče, ter da so se sodniki sodečega sodišča z njim srečevali in bili njegovi sodelavci, utemeljujejo ugoditev predlogu za prenos pristojnosti po 67. členu ZPP
VSRS Sklep I R 131/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2016predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sorodstvena vez med stranko v postopku in uslužbenko pristojnega sodišča - odvetnik kot stranka v postopku - manjše sodiščePo oceni Vrhovnega sodišča splet relevantnih okoliščin (pravdna stranka je odvetnik s sedežem v kraju sedaj pristojnega sodišča ter sorodnik delavke sodišča, v relativno pomembnem sporu v katerem je udeleženih 20 tožnikov) narekuje delegacijo pristojnosti. Zato je določilo pristojnost Okrajnega sodišča v Mariboru.
VSRS sklep I R 131/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - izločitev sodnika - razlogi za izločitevMorebitni izločitveni razlog, ki se nanaša na konkretno sodnico, še ne utemeljuje pristranskosti celotnega sodišča. Predloga za delegacijo pa prav tako ne utemeljuje predlagateljevo očitno nezadovoljstvo z izidom neke druge pravde, v kateri je nastopal kot stranka.
VSRS Sklep I R 130/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.09.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - zavrnitev predlogaPredsednik sodišča, s katerim je tožeča stranka pred leti imela spor in je obenem tudi znanec toženca, v obravnavani zadevi ni razpravljajoči sodnik. Predvidevanje tožeče stranke, da zaradi poznanstva med predsednikom sodišča in razpravljajočo sodnico ne bo deležna poštenega postopka, je povsem nekonkretizirano in že zato neutemeljeno. Predsednik sodišča namreč ne more vplivati na odločanje v posameznih zadevah. Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in zakon (3. člen Zakona o sodiščih), pri uresničevanju svojih pravic pa mora vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja (2. člen Zakona o sodniški službi).
VSRS Sklep I R 130/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.11.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuRazlog, s katerim utemeljuje predlog po 67. členu ZPP, je, da je tožnica zaposlena kot pravosodna svetovalka na Višjem sodišču v A., pred tem pa je bila kot pravosodna svetovalka zaposlena prav na Okrožnem sodišču v A.
VSRS Sklep I R 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskostOkoliščina, da je tožnica zapisnikarica na Okrožnem sodišču v Novem mestu, je po presoji Vrhovnega sodišča okoliščina zaradi katere bi bil okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS sklep I R 130/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.12.2014določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaMed druge tehtne razloge v smislu navedenega zakonskega določila spada tudi dvom v objektivno nepristranskost odločanja pristojnega sodišča. Glede na v predlogu predstavljene okoliščine je razlog za tovrsten dvom nedvomno lahko podan in je zato Vrhovno sodišče določilo pristojnost drugega stvarno pristojnega sodišča.

Izberi vse|Izvozi izbrane