Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8319cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0y
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 7/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.01.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnost iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - osebno razmerje med stranko v postopku in uslužbenko pristojnega sodišča - nekdanji sodnik pristojnega sodišča kot priča v postopkuOkoliščina, da je tožnica tašča nekdanje sodnice (pravdnega oddelka) sodišča, ki odloča v sporu, pri čemer je ta predlagana tudi kot ena od prič, bi lahko pri nasprotni stranki in v javnosti povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča.
VSRS Sklep I R 69/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.05.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodnica pristojnega sodišča kot stranka v postopku - manjše sodišče»Drugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP, so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Okoliščina, da je prva toženka sodnica na sodišču, ki naj bi obravnavalo zadevo, je po prepričanju Vrhovnega sodišča taka okoliščina.
VSRS Sklep I R 69/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.06.2017spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba na podlagi verodostojne listine - predlog za izdajo Evropskega naloga zazamrznitev bančnih računov (ENZBR)Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 5. 2014, v 6. členu ureja le vprašanje mednarodne pristojnosti sodišča države članice za izdajo ENZBR, medtem kot je treba za krajevno in stvarno pristojnost uporabiti v času odločanja veljavno nacionalno pravo
VSRS sklep I R 69/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča v drugih postopkih - kazenska ovadba zoper sodnika pristojnega sodišča - odškodninska tožba zoper sodnika pristojnega sodišča - izločitev sodnikovTožnik utemeljuje svoj dvom v nepristranskost postopanja in odločanja sodišča s trditvijo, da je sodečo sodnico obtožil kaznivega dejanja iz prvega in drugega odstavka 288. člena KZ-1. S to trditvijo ne preseže ravni morebitne suspektnosti sodeče sodnice in zatorej ostaja v sferi dvoma v njeno tako imenovano subjektivno nepristranskost, kar je lahko le razlog za izločitev (6. točka 70. člena ZPP) oziroma, če je izločeno tolikšno število sodnikov, da sodišče ne more postopati, za tako imenovano nujno delegacijo (66. člen ZPP). Zato ta ne more biti hkrati še „drug tehten razlog“ za delegacijo pristojnosti v pomenu določbe 67. člena ZPP.
VSRS sklep I R 69/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.06.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - objektivna nepristranskost sodiščaTožnik v obravnavanem primeru zahteva plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi mu nastala zaradi nezakonitega dela višjega sodnika A. A. Okoliščina, da je ta sodnik in vodja oddelka, pristojnega za obravnavanje tožnikove pritožbe, bi lahko v javnosti povzročila dvom v korektnost postopka na drugi stopnji sojenja in v nepristranskost odločanja tega sodišča.
VSRS sklep I R 68/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.06.2016spor o pristojnosti - zavarovanje terjatve - predhodna odredba - predlog za izdajo predhodne odredbe - krajevna pristojnostPo določbah prvega in drugega odstavka 256. člena ZIZ je pravnomočnost sklepa o ugovoru iz drugega odstavka 62. člena istega zakona tista pravno relevantna okoliščina, ki je odločilnega pomena za razmejitev pristojnosti odločanja o predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo (in za samo zavarovanje) glede na stadij konkretnega postopka.
Sklep I R 68/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.07.2014določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - spor iz razmerja med starši in otrokiČe bi v tem sporu iz razmerja med starši in otroki odločalo Okrožno sodišče v Novi Gorici kot krajevno in stvarno pristojno oziroma sodniki tega sodišča, ki so v pogostih stikih s sodniki Okrajnega sodišča v Novi Gorici, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.
VSRS Sklep I R 67/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.05.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo stranke z delom sodišča - izločitev sodnika - dolgotrajnost postopka - zavrnitev predlogaMorebitne subjektivne okoliščine na strani posamezne sodnice so lahko kvečjemu razlog za njeno izločitev in ne krhajo objektivne nepristranskosti celotnega sodišča.
VSRS sklep I R 67/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezaupanje v delo sodišča - zavrnitev predloga za delegacijo pristojnosti„Drug tehten razlog“ za določitev pristojnosti drugega sodišča so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, zaradi katerih bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča. Vendar predlagateljica takšnih okoliščin ne zatrjuje, marveč golo trdi, da nima zaupanja v sodišče. Takšna, z nikakršnimi dejstvi podprta navedba, ne ustreza pojmu drugega tehtnega razloga iz 67. člena ZPP, zato je Vrhovno sodišče predlog zavrnilo.
VSRS Sklep I R 66/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.05.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodnik pristojnega sodišča kot stranka postopkaOkoliščina, da je pritožnica sodnica na pritožbenem sodišču, ki bi moralo odločiti o pritožbi, utemeljuje prenos pristojnosti.
VSRS Sklep I R 66/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.06.2017spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine - izvršba na podlagi verodostojne listine - izvršba na premičnine - dolžnikovo prebivališče - ustalitev krajevne pristojnosti - centralni register prebivalstvaPri izvršbi na podlagi verodostojne listine se krajevna pristojnost sodišča za nadaljnje vodenje izvršilnega postopka (po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi) ravna lgede na prvotno dovoljena sredstva (v sklepu o izvršbi). Pristojnost sodišče presodi takoj po prejemu predloga, in sicer na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. Dolžnikovo prebivališče ni podatek, ki bi bil sodišču sicer znan, zato je odločilen upnikov podatek v predlogu. Z navedbo dolžnikovega naslova se je krajevna pristojnost ustalila in nanjo (na poziv sodišča) dobljen drugačen (popravljen) naslov ne vpliva.
VSRS sklep I R 66/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.06.2016spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - sprememba tožbeStvarna pristojnost okrožnega sodišča se ob predhodnem preizkusu tožbe ravna po prvotno postavljenem tožbenem zahtevku.
VSRS sklep I R 117/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.10.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodniška pomočnica pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je toženka sodniška pomočnica na sodišču, ki predlaga delegacijo, ustreza pojmu „drug tehten razlog“ iz 67. člena ZPP.
VSRS Sklep I R 63/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.05.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - okrožni državni tožilec kot zakoniti zastopnik stranke v postopku - zavrnitev predlogaOkoliščina, da je upnikova zakonita zastopnica okrožna državna tožilka, ki zastopa obtožne akte na Okrožnem in na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, ne pomeni „drugega tehtnega razloga“, ki bi utemeljeval prenos krajevne pristojnosti z Okrajnega sodišča v Murski Soboti na drugo stvarno pristojno sodišče. Zastopanje obtožnih aktov v kazenskih postopkih na pristojnem sodišču ni razlog za razumen dvom v pristranskost odločanja v izvršilnem (civilnem) postopku.
VSRS sklep I R 63/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - izvršilni postopekInstitut delegacije pristojnosti, ki je urejen v 67. členu Zakona o pravdnem postopku, omogoča, da se obravnavanje in odločanje v posamezni zadevi s stvarno in krajevno pristojnega sodišča prenese na drugo stvarno pristojno sodišče bodisi iz razloga smotrnosti bodisi iz drugih tehtnih razlogov.
VSRS sklep I R 62/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenec pristojnega sdoišča kot stranka v postopku - manjše sodiščeČe bi v zadevi odločalo to sodišče kot krajevno in stvarno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike z dolžnico, ki je del sodnega osebja, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.
VSRS Sklep I R 6/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.01.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnost iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodnik pristojnega sodišča kot izvenzakonski partner stranke v postopkuOkoliščina, da je toženec zunajzakonski partner sodnice sodišča, ki je pristojno za odločanje v pritožbenem postopku, bi lahko povzročila dvom v korektnost postopka, še posebej glede na okoliščino, da gre za spor o plačilu terjatve, ki se nanaša na ureditvena dela na nepremičnini, katere solastnica je tudi sama.
VSRS sklep I R 6/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.01.2016spor o pristojnosti - nepravdni postopek - odločanje o stikih z otrokom - izbirna pristojnostSodišče, glede katerega je po 40. čl. ZNP podana izbirna pristojnost, se ne sme izreči za krajevno nepristojno.
VSRS sklep I R 59/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.05.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - pooblaščenec stranke v postopku v sodnem sporu s pristojnim sodiščemPo oceni Vrhovnega sodišča zgolj okoliščina, da je pooblaščenec stranke v (sodnem) sporu glede odpovedi delovnega razmerja v zvezi z delom pri pristojnem sodišču, v nobenem primeru ne more predstavljati utemeljenega razloga za delegacijo pristojnosti.
VSRS Sklep I R 58/2020Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.05.2020izvršilni postopek - spor o pristojnosti - izvršba na denarna sredstva - prebivališče dolžnika - centralni register prebivalstva - materialno sosporništvoČe je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe. Tudi v izvršilnem postopku se pristojnost presodi takoj po prejemu predloga za izvršbo na podlagi navedb v predlogu in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana (prvi in drugi odstavek 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Podatek o prebivališču dolžnika ni podatek, ki bi bil sodišču znan. Dolžnika sta materialna sospornika (upnikova solidarna dolžnika), kar pomeni, da sta oba glavna dolžnika. Ker je za dolžnico krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, je, upoštevaje 49. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, tudi za dolžnika krajevno pristojno isto sodišče.

Izberi vse|Izvozi izbrane