<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 95/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:I.R.95.2016

Evidenčna številka:VS00001504
Datum odločbe:15.09.2016
Senat:Janez Vlaj (preds.), Anton Frantar (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - kraj prometne nesreče - bivališče prič in strank - sedež pooblaščenca

Jedro

Dokazni postopek bo glede na že podane dokazne predloge strank (med drugim) poleg zaslišanja tožnika obsegal tudi zaslišanje prič. Tožnik in dve od treh predlaganih prič imajo prebivališče na območju Celja. Prav tako je v bližini sedež s strani tožnika pooblaščene odvetniške družbe, toženčeva pooblaščenka pa ima krajšo pot do Celja kot do Ljubljane. Očitno je, da se bo postopek lažje, hitreje in z manjšimi stroški izvedel pred Okrajnim sodiščem v Celju kot pa pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Celju.

Obrazložitev

1. Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani teče postopek zaradi plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je tožniku kot sopotniku v osebnem vozilu nastala v prometni nezgodi, do katere je 23. 3. 2015 prišlo na stranski lokalni cesti iz Velike Pirešice proti Ložnici pri Žalcu.

2. Toženec je v odgovoru na tožbo predlagal, da se zaradi ekonomičnosti postopka pristojnost za obravnavanje zadeve prenese na sodišče v Celju. Zadevo namreč zanj rešuje zavarovalnica s sedežem v Mariboru, tožnik stanuje v Celju, do prometne nezgode je prišlo v bližini Celja, prav tako je iz Celja s strani tožnika pooblaščena odvetniška pisarna. Tudi že predpravdni postopek v zvezi z reševanjem konkretne odškodninske zadeve je potekal v Mariboru.

3. Tožnik je na predlog odgovoril in potrdil, da so utemeljene toženčeve navedbe o razlogih za delegacijo. Soglaša s predlogom, da se pristojnost delegira na Okrajno sodišče v Celju, izrecno pa poudarja, da nikakor ne pristaja na prenos pristojnosti na sodišče v Mariboru. Do tja ima namreč tožnikov pooblaščenec prav tolikšno pot kot do sodišča v Ljubljani.

4. Predlog je utemeljen.

5. Po 67. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Temeljni namen delegacije pristojnosti je torej smotrnost; v poštev pride predvsem takrat, kadar je utemeljeno pričakovati, da bo pri drugem sodišču postopek enostavnejši in cenejši kot pri sicer pristojnem sodišču.

6. V konkretnem primeru gre za pravdo zaradi plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je tožniku nastala v prometni nesreči na lokalni cesti iz smeri Velike Pirešice proti Ložnici pri Žalcu. Dokazni postopek bo glede na že podane dokazne predloge strank (med drugim) poleg zaslišanja tožnika obsegal tudi zaslišanje prič. Tožnik in dve od treh predlaganih prič imajo prebivališče na območju Celja. Prav tako je v bližini sedež s strani tožnika pooblaščene odvetniške družbe, toženčeva pooblaščenka pa ima krajšo pot do Celja kot do Ljubljane. Očitno je, da se bo postopek lažje, hitreje in z manjšimi stroški izvedel pred Okrajnim sodiščem v Celju kot pa pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Iz teh razlogov je Vrhovno sodišče predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Okrajno sodišče v Celju.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67
Datum zadnje spremembe:
31.08.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5NjE4