<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 140/2016
ECLI:SI:VSRS:2017:I.R.140.2016

Evidenčna številka:VS00001518
Datum odločbe:05.01.2017
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Anton Frantar (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - strokovna sodelavka pristojnega sodišča kot stranka v postopku

Jedro

Okoliščina, da je tožnica zaposlena na pristojnem sodišču, bi v konkretnem primeru pri nasprotni stranki in v javnosti lahko povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče na Vrhniki.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je stvarno in krajevno pristojno za odločanje v tej pravdni zadevi, Vrhovnemu sodišču na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) predlaga prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče. Navaja, da je tožnica že več let zaposlena na tem sodišču, in sicer na izvršilnem oddelku kot svetovalka v pravosodju.

2. Predlog je utemeljen.

3. Po 67. členu ZPP lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Glavni namen prenosa krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče je sicer v skladu s temeljnim načelom ekonomičnosti postopka zagotoviti njegovo večjo smotrnost. Pravni standard "drugih tehtnih razlogov" pa zajema različne druge okoliščine, ki niso v neposredni zvezi s samim sporom, ampak lahko nanj vplivajo od zunaj in se nanašajo na celotno sodišče. Tehten razlog v pomenu 67. člena ZPP so na primer okoliščine, ki vzbujajo objektivno upravičen strah pred pristranskostjo sodišča.

4. Vrhovno sodišče pritrjuje oceni krajevno pristojnega sodišča, da v konkretnem primeru zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča, ki se izraža zlasti v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije, predstavlja drug tehten razlog v smislu 67. člena ZPP. Po ustaljeni praksi Vrhovnega sodišča je takšen razlog nedvomno podan, če je stranka v postopku uslužbenka pristojnega sodišča.1 Okoliščina, da je tožnica zaposlena na stvarno in krajevno pristojnem sodišču, bi tudi v konkretnem primeru lahko pri nasprotni stranki in v javnosti povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča. Vrhovno sodišče je zato predlogu ugodilo in za odločanje v zadevi določilo Okrajno sodišče na Vrhniki.

-------------------------------
1 Primerjaj sklepe Vrhovnega sodišča RS I R 64/2016 z dne 2. 6. 2016, I R 10/2016 z dne 4. 2. 2016, I R 146/2015 z dne 17. 12. 2015 in številne druge.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep I R 92/2019, z dne 27.06.2019, ECLI:SI:VSRS:2019:I.R.92.2019

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5NTkz