<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 92/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:I.R.92.2016

Evidenčna številka:VS0018677
Datum odločbe:01.09.2016
Senat:Anton Frantar (preds.), Janez Vlaj (poroč.), mag. Rudi Štravs
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik organizacijske enote stvarno pristojnega sodišča kot stranka v postopku

Jedro

Okoliščina, da je stranka tega postopka sodnik okrajnega sodišča, ki je organizacijska enota sicer stvarno in krajevno pristojnega okrožnega sodišča za odločanje v zadevi, je - upoštevaje tudi v predlogu opisano poznanstvo med sodniki ter način povezanosti in komuniciranja ob izpolnjevanju službenih obveznosti sodnikov istega sodnega okrožja - tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v pomenu določbe 67. člena ZPP.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrožno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

1. V tem postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju je slednje na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) predlagalo delegacijo pristojnosti z obrazložitvijo, da je prvi toženec sodnik Okrajnega sodišča na Jesenicah, da se sodniki Okrožnega sodišča v Kranju z njim osebno poznajo, srečujejo z njim ob izpolnjevanju službenih obveznosti, ki se tičejo sodnega okrožja in ob reševanju konkretnih zadev, na primer pravdnih zadev, vezanih na zapuščinske postopke, ki jih vodi ter ob reševanju v postopkih mediacije.

2. Predlog je utemeljen.

3. Po določbi 67. člena ZPP lahko Vrhovno sodišče na predlog pristojnega sodišča (ali stranke) določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Okoliščina, da je stranka tega postopka sodnik okrajnega sodišča, ki je organizacijska enota sicer stvarno in krajevno pristojnega okrožnega sodišča za odločanje v zadevi, je - upoštevaje tudi v predlogu opisano poznanstvo med sodniki ter način povezanosti in komuniciranja ob izpolnjevanju službenih obveznosti sodnikov istega sodnega okrožja - tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v pomenu določbe 67. člena ZPP.(1) Ta okoliščina bi namreč utegnila pri nasprotni stranki vzbuditi vtis pristranskosti, hkrati pa bi mogla negativno vplivati tudi na percepcijo javnosti o nevtralnosti in s tem objektivne nepristranskosti odločanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju. Zato je Vrhovno sodišče predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo krajevno najbližje stvarno pristojno sodišče, torej Okrožno sodišče v Ljubljani.

----

(1) Glej odločitve VS RS na primer v zadevah I R 18/2001, I R 22/2002, I R 32/2003 in druge, ki so primerljive z obravnavano.


Zveza:

ZPP člen 67.
Datum zadnje spremembe:
21.12.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAxMDgy