<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS sklep I R 97/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:I.R.97.2015

Evidenčna številka:VS0018070
Datum odločbe:24.09.2015
Senat:Janez Vlaj (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - prebivališče udeleženca nepravdnega postopka - registracija bivališča v RS - ordinacija pristojnosti

Jedro

Glavni navezni okoliščini za določitev krajevne pristojnosti po ZNP predstavljata bodisi stalno bodisi začasno prebivališče udeleženca v času vložitve predloga oziroma v času pričetka postopka. Vendar udeleženka nima registriranega ne stalnega ne začasnega prebivališča v RS. Tako je nastopila situacija iz petega odstavka 12. člena ZNP, ki določa, da če so za odločanje v nepravdnem postopku pristojna sodišča RS, pa ni mogoče ugotoviti, katero sodišče je krajevno pristojno, določi krajevno pristojnost sodišča Vrhovno sodišče RS (ordinacija pristojnosti).

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Novem mestu.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče Novem mestu je podalo predlog za določitev krajevno pristojnega sodišča v Republiki Sloveniji za uvedbo postopka za odvzem poslovne sposobnosti E. M. po uradni dolžnosti. Navaja, da M., slovenska državljanka, nima registriranega ne stalnega ne začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

2. Vprašanje krajevne pristojnosti sodišča v nepravdnem postopku je specifično urejeno v Zakonu o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP). Glavni navezni okoliščini za določitev krajevne pristojnosti predstavljata bodisi stalno bodisi začasno prebivališče udeleženca v času vložitve predloga oziroma v času pričetka postopka. Ker E. M. nima registriranega ne stalnega ne začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, je nastopila situacija iz petega odstavka 12. člena ZNP, ki določa, da če so za odločanje v nepravdnem postopku pristojna slovenska sodišča, pa ni mogoče ugotoviti, katero sodišče je krajevno pristojno, določi krajevno pristojnost sodišča Vrhovno sodišče (ordinacija pristojnosti).

3. V skladu s prvim odstavkom 77. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku(1) je za odločanje v zadevah, ki se nanašajo na osebna stanja slovenskih državljanov, izključno pristojno slovensko sodišče. Vrhovno sodišče je ob določitvi krajevne pristojnosti kot odločilno upoštevalo dejstvo, da je M. v Republiki Sloveniji živela na območju, ki sodi v pristojnost Okrajnega sodišča v Novem mestu, to pa je tudi že večkrat odločalo o njenem osebnem stanju in se je zato s konkretno problematiko že v določeni meri seznanilo.

---.---

Op. št. (1): Vprašanja pristojnosti slovenskega sodišča v tej zadevi ne ureja evropsko pravo (M, živi v Republiki Hrvaški), saj je po določbi alineje a drugega odstavka 1. člena Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah njena uporaba izrecno izključena za vprašanja osebnih stanj.


Zveza:

ZNP člen 12, 12/5. ZMZPP člen 77, 77/1.
Datum zadnje spremembe:
16.02.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkwNzc4