<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sklep III DoR 19/2019-8
ECLI:SI:VSRS:2019:III.DOR.19.2019.8

Evidenčna številka:VS00021747
Datum odločbe:19.03.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSK Sodba II Cpg 137/2018
Datum odločbe II.stopnje:16.11.2018
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), dr. Miodrag Đorđević
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - izločitvena pravica - izločitvena pravica na terjatvah - uveljavljanje izločitvene pravice

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali (in na kakšen način) je mogoče uveljavljati izločitveno pravico na (denarni) terjatvi, če ne gre za položaje, ki jih našteva tretji odstavek 22. člena ZFPPIPP.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali (in na kakšen način) je mogoče uveljavljati izločitveno pravico na (denarni) terjatvi, če ne gre za položaje, ki jih našteva tretji odstavek 22. člena ZFPPIPP.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevku za ugotovitev obstoja tožničine izločitvene pravice na denarni terjatvi do C., d.o.o., iz naslova Samoupravnega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvedbi del po projektu A., sklenjenega leta 20. 10. 1981, ki je obstajala v času uvedbe stečajnega postopka nad toženko in na podlagi katere je C., d.o.o. v času od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 na račun toženke nakazal 1.004.917,84 USD (1. točka izreka). Toženki je naložilo, da mora tožnici plačati ta znesek, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 14. 3. 2018 dalje (2. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožena stranka vlaga predlog za dopustitev revizije.

4. Revizijsko sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku glede vprašanja, opredeljenega v izreku sklepa. Revizijo je zato v tem obsegu dopustilo.

5. Vrhovno sodišče je odločitev sprejelo z dvema glasovoma za in enim proti. Za sprejeto odločitev sta glasovala vrhovna sodnika Balažic in dr. Dolenc (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 22, 22/3
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1
Datum zadnje spremembe:
23.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3NzQ4