<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 77/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.77.2009

Evidenčna številka:VS4001373
Datum odločbe:08.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 757/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dovolitev revizije

Jedro

Ker vrednost zahtevkov ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Ur. l. RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. Po določbi 490. člena ZPP revizija v gospodarskih sporih ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).(1) Za vrednost spornega predmeta se vzame vrednost glavnega zahtevka (prvi odstavek 39. člena ZPP). Vrednost obresti se upošteva le, če se uveljavljajo kot glavni zahtevek (drugi odstavek 39. člena ZPP).

3. V obravnavani zadevi sta bila pravnomočno zavrnjena zahtevka tožeče stranke za:

plačilo odškodnine za ukradeni tovorni vozili v višini 2,683.802,06 SIT (sedaj 11.199,31 EUR) z zamudnimi obrestmi od 10. 5. 2006 do plačila,

in

plačilo zamudnih obresti od že izplačane odškodnine (v višini 4,518.602,00 SIT in 2,460.144,00 SIT) za obdobje od 10. 5. 2006 do 25. 7. 2006, kar znaša 191.389,72 SIT (sedaj 798,66 EUR).

4. Ker vrednost navedenih zahtevkov ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija, ki jo je zoper sodbo sodišča druge stopnje vložila tožeča stranka, ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pooblastil ni storilo že sodišče prve stopnje.

5. Tožeča stranka, ki z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Ur. l. RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 39, 39/1, 39/2, 377, 490
Datum zadnje spremembe:
25.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzkyOA==