<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 72/2007
ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.72.2007

Evidenčna številka:VS4001425
Datum odločbe:19.01.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 827/2006
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - stranka postopka - osebe, ki lahko vložijo pravno sredstvo - zavrženje revizije

Jedro

Revizija ni dovoljena zato, ker njena vložnica ni bila stranka v postopku, iz katerega izvira sklep sodišča druge stopnje.

Izrek

Revizija se zavrže.

Vložnica revizije mora toženki povrniti 2.603,60 EUR stroškov revizijskega odgovora, v 15 dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ugotovitev ničnosti vpisov sprememb osnovnega kapitala, družbenikov, deležev, zastopnikov in članov nadzornega sveta toženke ter njene uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah, ki so bili v sodni register vpisani s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg 1998/2341 z dne 1. 6. 2000. Zavrnilo je tudi zahtevek, naj toženka predlaga izbris teh sprememb.

2. Zoper sodbo sodišča prve stopnje se je pritožil drugi tožnik. Sodišče druge stopnje je njegovi pritožbi ugodilo in prvostopenjsko sodbo, kolikor zadeva tega tožnika, s sklepom razveljavilo in njegovo tožbo zavrglo.

3. Revizijo in „Dopolnitev revizije“ vlaga Republika Slovenija, ki jo zastopa drugi tožnik. Vložnica revizije predlaga, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi ter sklep sodišča druge stopnje tako spremeni, da ugodi pritožbi „tožene stranke“ (očitno misli „tožeče stranke“) zoper sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrne temu sodišču v novo sojenje.

4. Toženka odgovarja, da revizija ni ne dovoljena ne utemeljena, in predlaga, da se bodisi zavrže bodisi zavrne.

5. Spremembe in dopolnitve Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS št. 26/99–45/08), uveljavljene 1. 10. 2008, v skladu z drugim odstavkom 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPP (Ur. l. RS št. 45/08) na odločanje o reviziji ne vplivajo, ker je bila sodba sodišča prve stopnje izdana še pred tem datumom.

6. Revizija ni dovoljena.

7. Revizija ni dovoljena zato, ker njena vložnica ni bila stranka v postopku, iz katerega izvira sklep sodišča druge stopnje (prvi odstavek 367. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 374. člena ZPP). Zato je bilo treba revizijo zavreči (377. člena ZPP), kot izhaja iz I. točke izreka.

8. Izrek o stroških neposredno temelji na prvem odstavku 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP (II. točka izreka). Ker vložnica revizije ni uspela, mora stroške, ki jih je imela z revizijo, kriti sama, nasprotnici pa povrniti njene stroške revizijskega odgovora. Tej za odvetniške stroške pripada 4.500 točk, kar pomnoženo z 0,459 EUR za točko in povečano za 20-odstotni davek na dodano vrednost ter skupaj z 2 % (in še dodatnim 1 % za vrednost storitve nad 1000 točk) za materialne stroške znaša 2.603,60 EUR. Povračilo takse za odgovor na revizijo ji pripada, saj ni izkazala njenega plačila. Toženka je zahtevala še zamudne obresti od prisojenih stroškov, ki ji gredo od morebitne zamude s plačilom prisojenih stroškov, ki nastopi po preteku roka, določenega za njegovo izpolnitev s to sodbo. Ta rok je enak paricijskemu roku po 313. členu ZPP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367, 367/1, 374, 374/2, 377
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02NTcxNg==