<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 144/2009
ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.144.2009

Evidenčna številka:VS4001408
Datum odločbe:19.01.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 252/2009
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - glavne in postranske terjatve - kapitalizirane obresti - gospodarski spor - prehodne določbe ZPP-D - zavrženje revizije

Jedro

Po noveli ZPP-D je revizija v gospodarskih sporih dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000,00. Če je vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe nižja, je revizija dovoljena le, če jo na predlog stranke dopusti Vrhovno sodišče.

Izrek

Reviziji se zavržeta.

Vsaka stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. V obravnavanem postopku se uporabljajo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D; Uradni list RS, št. 45/2008). Sodba sodišča prve stopnje je bila namreč izdana 3. decembra 2008, kar je po njegovi uveljavitvi 1. oktobra 2008 (primerjaj prvi in drugi odstavek 130. člena ZPP-D ter 133. člen ZPP-D).

2. Po noveli ZPP-D je revizija v gospodarskih sporih dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000,00 EUR (490. člen ZPP). Če je vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe nižja, je revizija dovoljena le, če jo na predlog stranke dopusti Vrhovno sodišče (tretji odstavek 367. člena ZPP in prvi odstavek 38. člena ZPP).

3. Pravdni stranki sta pri sodišču prve stopnje vložili reviziji zoper sodbo sodišča druge stopnje, s katero je bila delno potrjena, delno pa spremenjena sodba sodišča prve stopnje o zahtevku za plačilo (kapitalizirane) glavnice v višini 99.680,13 EUR (prej 23,887.347,00 SIT) z zamudnimi obrestmi. Že iz tega sledi, da vrednost spornega predmeta v obravnavanem postopku, ki je sicer enaka zgolj vrednosti glavnega zahtevka (39. člen ZPP), ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije. Zato reviziji, za kateri pravdni stranki tudi nista izkazali, da bi bili dopuščeni, nista dovoljeni.

4. Vrhovno sodišče je nedovoljeni reviziji pravdnih strank zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pravic ni storilo že sodišče prve stopnje.

5. O stroških revizijskega postopka je Vrhovno sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP. Ker pravdni stranki z revizijama nista uspeli, po določbi prvega odstavka 154. člena ZPP sami krijeta svoje stroške revizij. Tožena stranka pa sama nosi tudi stroške odgovora na revizijo, ki zaradi nedovoljenosti revizije tožeče stranke ni bil potreben za pravdo (prvi odstavek 155. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 38, 38/1, 39, 367, 367/3, 490
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/1, 130/2
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02NTY0Ng==