<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 95/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.95.2009

Evidenčna številka:VS4001376
Datum odločbe:22.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSK Cpg 142/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - gospodarski spor - zavrženje revizije

Jedro

Ker se spor nanaša na pravno razmerje, ki je nastalo med tožečo stranko kot samostojno podjetnico in toženo stranko, ki je gospodarska družba, se zanj uporabljajo pravila, ki veljajo v gospodarskih sporih (prva točka prvega odstavka 481. člena ZPP).

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Uradni list RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. Tožeča stranka je od tožene stranke zahtevala plačilo treh računov za dobavljeno hlodovino v skupnem znesku 2,950.248,00 SIT (prej 12.311,17 EUR)(1) in obračunanih zamudnih obresti v višini 7,310.379,00 SIT (sedaj 30.505,67 EUR), oboje skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker se spor nanaša na pravno razmerje, ki je nastalo med tožečo stranko kot samostojno podjetnico in toženo stranko, ki je gospodarska družba, se zanj uporabljajo pravila, ki veljajo v gospodarskih sporih (prva točka prvega odstavka 481. člena ZPP).

3. V gospodarskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 20.864,63 EUR, prej 5,000.000,00 SIT (490. Člen ZPP). Za vrednost spornega predmeta se vzame vrednost glavnega zahtevka (prvi odstavek 39. člena ZPP). Vrednost obresti se upošteva le, če se uveljavljajo kot glavni zahtevek (drugi odstavek 39. člena ZPP).

4. Tožena stranka je vložila revizijo zoper del sodbe sodišča druge stopnje, s katerim je bil zavrnjen del njene pritožbe in potrjen del sodbe sodišča prve stopnje, po katerem je dolžna tožeči stranki plačati glavnico v višini 12.311,17 EUR z zamudnimi obrestmi. Ker vrednost spornega predmeta ne presega zgoraj navedene mejne vrednosti, revizija ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pooblastil ni storilo že sodišče prve stopnje.

5. Tožena stranka, ki z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 39, 39/1, 39/2, 481, 481/1, 481/1-1, 490
Datum zadnje spremembe:
25.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzkzMQ==