<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 32/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.32.2009

Evidenčna številka:VS4001372
Datum odločbe:08.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 270/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dopustitev revizije - sodišče pristojno za vložitev revizije - prepozna revizija - revizija vložena pri napačnem sodišču - prehodne določbe ZPP-D - zavrženje revizije

Jedro

Revizija je k sodišču prve stopnje, kot pristojnemu za vložitev revizije, prispela po izteku tridesetdnevnega roka. Ker niso podani pogoji za izjemo iz sedmega odstavka 112. člena ZPP, je ni mogoče šteti za pravočasno

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo dne 6. 12. 2007 delno ugodilo zahtevku tožeče stranke in toženi stranki naložilo plačilo 23.893,70 EUR z zamudnimi obrestmi. Tožena stranka je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložila pritožbo, ki jo je sodišče druge stopnje s sodbo dne 9. 9. 2008 zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje. Sodba sodišča druge stopnje je bila toženi stranki vročena 2. 10. 2008.

2. Tožena stranka je pri Vrhovnem sodišču vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje, v katerem je navedla tudi razloge za njeno izpodbijanje.

3. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Ur. l. RS, št. 45/2008), zaradi česar se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo), ki instituta dopuščene revizije in posledično tudi predloga za dopustitev revizije, ni poznal.

4. Ker vloga tožene stranke po določbah ZPP po vsebini predstavlja revizijo, jo je Vrhovno sodišče poslalo sodišču prve stopnje (373. člen ZPP), to pa je toženo stranko pozvalo, da vlogo dopolni tako, da bo potrebovala vse potrebno, kar se zahteva za revizijo. Tožena stranka je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovila in poslala Vrhovnem sodišču, navedla, da vlaga revizijo in v nadaljevanju podala (pretežno ponovila) revizijske razloge. Vrhovno sodišče je tudi to vlogo odstopilo sodišču prve stopnje.

5. Sodišče prve stopnje je po prvem odstavku 375. člena ZPP revizijo (Dopolnitev vloge na listovnih številkah 138-140 spisa) vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožeči stranki, ki je v odgovoru prerekala revizijske navedbe tožene stranke. Nato je bila revizija s spisom vrnjena Vrhovnemu sodišču (četrti odstavek 375. člena ZPP) .

6. Revizija je prepozna.

7. Iz spisa izhaja, da je revizija k sodišču prve stopnje, kot pristojnemu za vložitev revizije (373. člen ZPP), prispela 7. 11. 2008 (njena dopolnitev pa 12. 12. 2008), kar je po izteku tridesetdnevnega roka iz prvega odstavka 367. člena ZPP. Ker niso podani pogoji za izjemo iz sedmega odstavka 112. člena ZPP, je ni mogoče šteti za pravočasno in zato tudi ne meritorno obravnavati. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pooblastil ni storilo že sodišče prve stopnje.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 112, 112/7, 373
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/2
Datum zadnje spremembe:
25.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzkyNw==