<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 43/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.43.2009

Evidenčna številka:VS4001366
Datum odločbe:08.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 652/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - predlog za dopustitev revizije - prehodne določbe ZPP-D - vloga, ki po vsebini predstavlja revizijo - vrednost spornega predmeta - gospodarski spor - zavrženje revizije

Jedro

Ker vrednost spornega predmeta ne presega mejne vrednosti, vloga tožeče stranke, ki po vsebini predstavlja revizijo, ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z zamudno sodbo dne 5. 6. 2008 toženi stranki naložilo plačilo 20.624,09 EUR z zamudnimi obrestmi. Tožena stranka je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložila pritožbo, ki ji je sodišče druge stopnje s sodbo dne 4. 9. 2008 ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo zahtevek tožeče stranke.

2. Tožeča stranka je ob sklicevanju na določbe 367., 367.a in 370. člena Zakona o pravdnem postopku pri Vrhovnem sodišču vložila vlogo naslovljeno kot Predlog za dopustitev revizije (zoper sodbo sodišča druge stopnje). V njej je Vrhovnemu sodišču predlagala, da „predlogu za dopustitev revizije ugodi, nato pa reviziji v celoti ugodi, izpodbijano sodbo drugostopnega sodišča spremeni tako, da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi ter obenem naloži toženi stranki plačilo stroškov revizijskega postopka oz. podrejeno, da izpodbijano sodbo drugostopnega sodišča v celoti razveljavi in mu zadevo vrne v ponovno sojenje.“ V nadaljevanju vloge je tožeča stranka navedla tudi razloge za izpodbijanje sodbe sodišča druge stopnje.

3. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Uradni list RS, št. 45/2008), zaradi česar se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo), ki instituta dopuščene revizije in posledično tudi predloga za dopustitev revizije, ni poznal.

4. Po določbah ZPP vloga tožeče stranke po vsebini predstavlja revizijo, kot eno izmed izrednih pravnih sredstev, ki pa v obravnavanem sporu zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta ni dovoljena. V gospodarskih sporih je namreč dovoljena le takrat, ko vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 20.864,63 EUR, prej 5,000.000,00 SIT(1) (490. člen ZPP), medtem ko znaša vrednost spornega predmeta v tem sporu 20.624,09 EUR (39. člen ZPP). Ker ne presega navedene mejne vrednosti, vloga tožeče stranke, ki po vsebini predstavlja revizijo, ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pravic ni storilo že sodišče prve stopnje.

5. Ker tožeča stranka z revizijo ni uspela, sama krije svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 39, 377, 490
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/2
Datum zadnje spremembe:
25.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzIxMw==