<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 9/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.9.2009

Evidenčna številka:VS4001362
Datum odločbe:08.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 259/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:prepozna revizija - revizija vložena pri napačnem sodišču - predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - prehodne določbe ZPP-D - zavrženje revizije

Jedro

Revizija je k sodišču prve stopnje, kot pristojnemu za vložitev revizije, prispela po izteku tridesetdnevnega roka. Ker niso podani pogoji za izjemo iz sedmega odstavka 112. člena ZPP, je ni mogoče šteti za pravočasno.

V gospodarskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 20.864,63 EUR.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo dne 17. 10. 2007 obdržalo v veljavi kondemnatorni del sklepa o izvršbi na podlagi verodostojnih listin (računov za najemnino in stroške telefona), s katerimi je bilo toženi stranki naloženo plačilo 13.144,71 EUR z zamudnimi obrestmi. Tožena stranka je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložila pritožbo, ki jo je sodišče druge stopnje s sodbo 2. 9. 2008 zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Sodba sodišča druge stopnje je bila toženi stranki vročena 22. 9. 2008.

2. Tožena stranka je ob sklicevanju na prehodne določbe (130. člen) Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Uradni list RS, št. 45/2008) pri Vrhovnem sodišču vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje, v katerem je navedla tudi razloge za njeno izpodbijanje.

3. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo ZPP-D, zaradi česar se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo), ki instituta dopuščene revizije in posledično tudi predloga za dopustitev revizije, ni poznal.

4. Po določbah ZPP vloga tožene stranke po vsebini predstavlja revizijo. Kot taka je bila v skladu s 375. členom ZPP vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožeči stranki. Ta je v odgovoru predlagala, da se revizija ne dopusti, oziroma da se zavrne kot neupravičena in neutemeljena.

5. Revizija je prepozna in nedovoljena.

6. Iz spisa izhaja, da je revizija k sodišču prve stopnje, kot pristojnemu za vložitev revizije (373. člen ZPP), prispela 28. 10. 2008, kar je po izteku tridesetdnevnega roka iz prvega odstavka 367. člena ZPP. Ker niso podani pogoji za izjemo iz sedmega odstavka 112. člena ZPP, je ni mogoče šteti za pravočasno in zato tudi ne meritorno obravnavati.

7. Poleg tega pa revizija zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta ni dovoljena. Obravnavani spor je tekel zaradi plačila najemnine in stroškov telefona za gostinski lokal, ki ga je tožena stranka uporabljala kot samostojni podjetnik. Zato se po 2. točki prvega odstavka 481. člena ZPP uporabljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih, po katerih je revizija dovoljena, če vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 20.864,63 EUR, prej 5,000.000,00 SIT (490. člen ZPP).(1)

Vrednost spornega predmeta v tem postopku izpodbijane pravnomočne sodbe znaša 13.144,71 EUR (39. člen ZPP), kar pomeni, da revizija tožene stranke ni dovoljena.

8. Vrhovno sodišče je prepozno in nedovoljeno revizijo zavrglo na podlagi 377. člena ZPP.

9. Ker tožena stranka z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama nosi svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 112, 112/7, 373, 490
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (2008) - ZPP-D - člen 130, 130/2
Datum zadnje spremembe:
25.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzIxMA==