<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 222/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.222.2008

Evidenčna številka:VS4001349
Datum odločbe:14.07.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 22/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - postulacijska sposobnost - revizija vložena po zakonitem zastopniku - zavrženje revizije

Jedro

Ker je revizija vložena po takratnem zakonitem zastopniku tožene stranke, ki ni trdil, da ima opravljen pravniški državni izpit, procesna predpostavka za njeno vsebinsko obravnavo ni izpolnjena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D; Uradni list RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik (tretji odstavek 86. člena ZPP), razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (četrti odstavek 86. člena ZPP). Gre za temeljno procesno predpostavko, ki je pogoj za vsebinsko obravnavo vsake revizije, tudi tiste, ki je vložena zoper sklep sodišča druge stopnje o zavrženju pritožbe ali o potrditvi sklepa sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže (tretji odstavek 384. člena ZPP),(1) razen če ni presojana odločitev o zavrženju pravnega sredstva utemeljena ravno na pomanjkanju te predpostavke.

3. V tem postopku je bilo toženi stranki pravnomočno naloženo plačilo 187.117,00 SIT, sedaj 780,83 EUR (z zakonskimi zamudnimi obrestmi). Sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka izpodbijala z vlogo, naslovljeno „pritožba.“ Sodišče prve stopnje jo je s sklepom zavrglo kot nedovoljeno in ob tem pojasnilo, da se lahko pritožba vloži le zoper sodbo sodišča prve stopnje, ne pa sodišča druge stopnje. Tožena stranka je zoper sklep sodišča prve stopnje vložila novo pritožbo. Sodišče druge stopnje jo je zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje, ker je presodilo, da vloga tožene stranke, upoštevana kot revizija, zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta ni dovoljena.

4. Sklep sodišča druge stopnje (o zavrnitvi pritožbe tožene stranke in potrditvi sklepa sodišča prve stopnje o zavrženju pritožbe zoper sodbo sodišča druge stopnje (ki po vsebini lahko predstavlja revizijo)) tožena stranka izpodbija z novo revizijo. Ker pa je ta vložena po takratnem zakonitem zastopniku tožene stranke, ki ni trdil, da ima opravljen pravniški državni izpit, procesna predpostavka za njeno vsebinsko obravnavo ni izpolnjena. Vrhovno sodišče jo je zato kot nedovoljeno zavrglo na podlagi 377. člena ZPP.

5. Odločitev sledi sklepu II Ips 3/2007 z dne 7. 6. 2007, v katerem je Vrhovno sodišče natančno pojasnilo, zakaj v primeru pomanjkanja postulacijske sposobnosti drugačna odločitev, kot je zavrženje revizije, ni mogoča. Enako je bilo sklenjeno tudi v zadevah: II Ips 321/2007 (sklep z dne 14. 6. 2007), II Ips 436/2006 (sklep z dne 30. 8. 2007), II Ips 831/2006 (sklep z dne 30. 8. 2007), II Ips 105/2007 (sklep z dne 30. 8. 2007), II Ips 186/2007 (sklep z dne 13. 9. 2007), II Ips 634/2006 (sklep z dne 13. 9. 2007), II Ips 416/2006 (sklep z dne 20. 9. 2007), III Ips 156/2006 (sklep z dne 16. 10. 2007), III Ips 172/2006 (sklep z dne 16. 10. 2007), III Ips 93/2008 (sklep z dne 15. 7. 2008).

---.---

Op. št. (1): Tako tudi Vrhovno sodišče v sklepu II Ips 614/2006 z dne 30. 8. 2007, sklepu III Ips 132/2008 z dne 9. 9. 2008 in sklepu III Ips 87/2008 z dne 23. 9. 2008.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 86, 86/3, 86/4, 377, 384, 384/3
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzIwMA==