<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 41/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.41.2009

Evidenčna številka:VS4001313
Datum odločbe:02.06.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 694/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro

Ker vrednost spornega predmeta ni presegla mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Ur. l. RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. Po določbi 490. člena ZPP revizija v gospodarskih sporih ni bila dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ni presegla 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).(1)

3. V obravnavani zadevi je bilo toženi stranki naloženo plačilo 17.872,03 EUR (prej 4,282.854,00 SIT) z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Ker vrednost spornega predmeta ni presegla zgoraj navedene mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija, ki jo je tožena stranka vložila zoper sodbo sodišča druge stopnje, ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pravic ni storilo že sodišče prve stopnje.

4. Ker tožena stranka z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Ur. l. RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 377, 490
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02Mjg3NQ==