<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba III Ips 83/2007
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.83.2007

Evidenčna številka:VS4001309
Datum odločbe:12.05.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSK I Cpg 128/2006
Senat:
Področje:POMORSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO
Institut:zavarovalna pogodba - požar na plovilu - izračun zavarovalnine - totalna škoda - delna škoda

Jedro

Sodišči prve in druge stopnje nista zmotno uporabili materialnega prava, ker nista upoštevali prvega odstavka 706. člena PZ, saj ni bilo ugotovljeno, da bi stroški za popravilo poškodovane motorne jahte presegali njeno dogovorjeno oziroma dejansko vrednost.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožeča stranka sama nosi stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu zahtevku, delno pa ga je zavrnilo. Zavrnitev tožbenega zahtevka je utemeljilo s stališčem, da zaradi požara ni prišlo do popolne izgube motorne jahte. Zato zavarovalnine ni izračunalo po principu totalne škode, temveč po principu delne škode in pri tem izhajalo iz ocene o višini stroškov, potrebnih za popravilo. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo zavrnilni del sodbe sodišča prve stopnje.

2. Tožeča stranka je vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Predlagala je, naj revizijsko sodišče reviziji ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi, ali pa naj razveljavi sodbi sodišč prve in druge stopnje ter zadevo vrne v ponovno odločanje sodišču prve stopnje.

3. Revizija je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

4. Vrhovno sodišče je na podlagi drugega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS 45/2008; ZZP-D) uporabilo Zakon o pravdnem postopku s spremembami, ki so bile uveljavljene pred ZPP-D (Ur. l. RS 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

5. Revizija ni utemeljena.

6. Z revizijskimi trditvami, da znašajo stroški popravila v požaru poškodovane motorne jahte precej več kot 80.000,00 EUR, vlagatelj revizije izpodbija dejansko ugotovitev sodišč prve in druge stopnje o oceni teh stroškov na znesek 80.000,00 EUR. Smiselno enako velja za trditve, s katerimi vlagatelj revizije pojasnjuje, zakaj v postopku pred sodiščem prve stopnje ni predložil nobenih dokazil v zvezi z ocenjeno vrednostjo stroškov popravila. Ker zmotna ugotovitev dejanskega stanja ni dovoljen revizijski razlog (tretji odstavek 370. člena ZPP), revizijsko sodišče na te trditve ne odgovarja.

7. Revizijsko sodišče mora zato pri presoji izhajati iz dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje, da so ocenjeni stroški popravila v požaru poškodovane motorne jahte znašali 80.000,00 EUR. Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja še, da je bila vrednost motorne jahte pred poškodbo višja od ocene potrebnih stroškov za popravilo. V polici je bila ta vrednost opredeljena z zneskom 124.192,80 EUR, v dokaznem postopku pa je bila ugotovljena v višini 129.360,00 EUR. Sodišči prve in druge stopnje zato nista zmotno uporabili materialnega prava, ker nista upoštevali prvega odstavka 706. člena Pomorskega zakonika (PZ), saj ni bilo ugotovljeno, da bi stroški za popravilo poškodovane motorne jahte presegali njeno dogovorjeno oziroma dejansko vrednost. Na drugačno presojo ne morejo vplivati trditve o doseženi prodajni ceni za poškodovano plovilo. Ta namreč ni pomembna za presojo o popolni izgubi zavarovanega plovila (prim. prvi odstavek 706. člena PZ).

8. Čeprav drži, da med pravdnima strankama ni bilo sporno, da je tožena stranka (pred obravnavanim gospodarskim sporom) reševala zavarovalni primer po principu totalne škode, sodišči prve in druge stopnje (zaradi ugotovljenih dejstev, povzetih v 7. točki te obrazložitve) nista imeli opore za izračun obveznosti tožene stranke po 1. in 4. točki 13. člena Splošnih pogojev za zavarovanje jaht »Jahtno zavarovanje ...«. Sodišči prve in druge stopnje na podlagi ugotovljenih dejstev o vrednosti motorne jahte in oceni stroškov popravila tudi nista mogli izhajati iz predpostavke, da tožena stranka sama obravnava zavarovalne primere po principu totalne škode, če stroški popravila presegajo 65 odstotkov vrednosti plovila. S tem v zvezi revizijsko sodišče dodaja, da je tožena stranka v postopku obravnavanja zavarovalnega primera izhajala iz ocene vrednosti motorne jahte med 65.000,00 in 75.000,00 EUR, ki jo je podal izvedenec in cenilec navtične in pomorske stroke I. Š. Ker pa se je v obravnavanem gospodarskem sporu izkazalo, da je ta vrednost višja, je bila ovržena predpostavka iz prvega odstavka 706. člena PZ in s tem tožbene trditve o popolni škodi zaradi požara na motorni jahti.

9. Revizijsko sodišče je ugotovilo, da ni podan nobeden od revizijskih razlogov. Zato je zavrnilo revizijo na podlagi 378. člena ZPP.

10. Odločitev o stroških revizijskega postopka temelji na prvem odstavku 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Pomorski zakonik (2001) - PZ - člen 706, 706/1
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02Mjg3MQ==