<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 147/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.147.2008

Evidenčna številka:VS4001304
Datum odločbe:10.03.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 373/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - gospodarski spor

Jedro

Ker je bilo delovanje obeh pravdnih strank zvezano z njunima pridobitnima dejavnostma, je treba uporabiti pravila o postopku v gospodarskih sporih.

Ker vrednosti spornih predmetov ne presegata mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija, ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka (tožeča stranka po nasprotni tožbi) krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zaradi večje preglednosti je v obrazložitvi te sodbe P.-H. s.p., označena le kot tožeča stranka, C. s.p., pa kot tožena stranka.

2. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-D (Uradni list RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dosedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

3. Glede na revizijske navedbe tožene stranke je treba najprej pojasniti, zakaj se obravnavani spor šteje za gospodarskega. V pravno razmerje, na katerega se nanaša, sta pravdni stranki vstopili kot samostojna podjetnika. Tožeča stranka je v okviru svoje posredniške dejavnosti toženi stranki pomagala pri nakupu poslovnega prostora, ki ga je ta potrebovala za opravljanje svoje cvetličarske dejavnosti (trditve tožene stranke v pripravljalnem spisu z dne 13. 1. 2005, listovna št. 43 v spisu). Ker je bilo torej delovanje obeh pravdnih strank zvezano z njunima pridobitnima dejavnostma, je v obravnavanem primeru po 2. točki prvega odstavka 481. člena ZPP treba uporabiti pravila o postopku v gospodarskih sporih.

4. Po določbi 490. člena ZPP revizija v gospodarskih sporih ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).(1)

5. Toženi stranki je bilo pravnomočno naloženo plačilo 1,562.247,00 SIT (sedaj 6.519,14 EUR) z zamudnimi obrestmi, njen zahtevek po nasprotni tožbi za plačilo 1,300.000,00 SIT (sedaj 5.424,80 EUR) z zamudnimi obrestmi pa je bil pravnomočno zavrnjen. Ker vrednosti spornih predmetov ne presegata zgoraj navedene mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija, ki jo je zoper sodbo sodišča druge stopnje vložila tožena stranka, ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pravic ni storilo že sodišče prve stopnje.

6. Tožena stranka, ki z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 481, 481/1-2, 490
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MTQxNQ==