<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 244/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.244.2008

Evidenčna številka:VS4001342
Datum odločbe:02.06.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 750/2006
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - vrednost spornega predmeta nedenarnega zahtevka - zavrženje revizije

Jedro

Ker se oblikovalni in dajatveni zahtevek tožeče stranke nanašata na nepremičnino, se kot vrednost spornega predmeta šteje tista vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – ZPP-D (Ur. l. RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dosedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. Tožeča stranka je s tožbo izpodbijala Razdružilno pogodbo, ki jo je tožena stranka sklenila z njenim dolžnikom, družbo F. d.o.o. Zahtevek je sprva temeljil na 280. členu Zakona o obligacijskih razmerjih in 88. členu Zakona o davčnem postopku, nato pa ga je tožeča stranka zaradi začetka stečajnega postopka nad njenim dolžnikom preoblikovala v skladu z določbami Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Od takrat naprej je (bilo) v sporu treba uporabiti pravila o postopku v gospodarskih sporih (6. točka 483. člena ZPP).

3. V gospodarskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 20.864,63 EUR, prej 5,000.000,00 SIT (490. člen ZPP).(1)

Ker se v obravnavani zadevi oblikovalni in dajatveni zahtevek tožeče stranke nanašata na nepremičnino, se kot vrednost spornega predmeta šteje tista vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi (drugi odstavek 44. člena ZPP).

4. Tožeča stranka je tako v tožbi, kot kasneje ob spremembi tožbe, navedla, da je vrednost spornega predmeta enaka 2,100.000,00 SIT (sedaj 8.763,14 EUR). Ker ne presega zgoraj navedene mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena in jo je bilo treba na podlagi 377. člena ZPP zavreči.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Ur. l. RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 44, 44/2, 377, 483, 483-6, 490
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MjkyMQ==