<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 194/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.194.2008

Evidenčna številka:VS4001338
Datum odločbe:07.04.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 936/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - postranske terjatve - kapitalizirane obresti - zavrženje revizije

Jedro

Kot vrednost spornega predmeta se upošteva le vrednost glavnice, ne pa tudi vrednost obresti, pa čeprav kapitaliziranih. Uveljavljajo se namreč skupaj z glavnico, zaradi česar niso glavni zahtevek in po zgoraj navedenem 39. členu ZPP ne vplivajo na določitev vrednosti spornega predmeta.

Izrek

Revizija se zavrže.

Vsaka stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-D (Uradni list RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dosedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. Po določbi 490. člena ZPP revizija v gospodarskih sporih ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).(1)

Po 39. členu ZPP se v primeru, ko je za ugotovitev pravice do revizije odločilna vrednost spornega predmeta, vzame kot vrednost spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka. Vrednost obresti se ne upošteva, razen če se te uveljavljajo kot glavni zahtevek.

3. V obravnavani zadevi je bil pravnomočno zavrnjen zahtevek tožeče stranke za plačilo 41.558,89 EUR (prej 9,959.172,60 SIT), skupaj s procesnimi obrestmi. Navedeni znesek predstavlja seštevek neplačanega dela glavnice po računu za steklarski kit (št. 923043 z dne 6. 11. 1992, ki je priloga A2 in A16 v spisu) in zapadlih zamudnih obresti. Kot vrednost spornega predmeta se upošteva le vrednost glavnice, to je 4,339.035,20 SIT (obračun tožeče stranke, ki je priloga A 3 v spisu), ne pa tudi vrednost obresti, pa čeprav kapitaliziranih. Uveljavljajo se namreč skupaj z glavnico, zaradi česar niso glavni zahtevek in po zgoraj navedenem 39. členu ZPP ne vplivajo na določitev vrednosti spornega predmeta.(2)

4. Ker vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega zgoraj navedene mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija tožeče stranke ni dovoljena in jo je po 377. členu ZPP treba zavreči.

5. O stroških revizijskega postopka je Vrhovno sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP. Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zaradi česar po določbi prvega odstavka 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka. Tožena stranka pa do povrnitve stroškov revizijskega postopka ni upravičena zato, ker stroški za vsebinski odgovor na nedovoljeno revizijo za pravdo niso potrebni (prvi odstavek 155. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.

Op. št. (2): Tako Vrhovno sodišče tudi v sklepih II Ips 223/2003 z dne 3. 6. 2004, II Ips 360/2003 z dne 17. 6. 2004, III Ips 45/2005 z dne 23. 5. 2006 in III Ips 91/2005 z dne 28. 8. 2007.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 39, 39/1, 39/2, 377, 490
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MjkxNw==