Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8533cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MTY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Up 148/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.10.2004denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - sprememba denacionalizacijskega zahtevkaSprememba denacionalizacijskega zahtevka v postopku obnove ni mogoča.
Sodba I Up 800/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.10.2004upravičenci do denacionalizacije - vrnitev stvari - čas podržavljenja stavbnega zemljiščaUpravičenost do denacionalizacije je glede na določbo 3. člena ZDen odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča in ne od časa odvzema zemljišča iz posesti. Upravčenec do denacionalizacije je tudi tisti, ki mu je pravica uporabe odvzeta, ne glede na to, da je bil prejšnji lastnik ali tisti, ki je pravico uporabe pridobil od prejšnjega lastnika na podlagi pravnega posla ali z dedovanjem.
Sodba I Up 1373/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.10.2004odločba o denacionalizaciji - skrbnik za posebne primere - uveljavljanje ugovorov v zvezi s postavitvijo skrbnikaTožnik bi moral ugovore v zvezi s postavitvijo skrbnice za posebne primere uveljavljati v pritožbi zoper odločbo o njeni postavitvi, česar pa ni storil in je odločba postala pravnomočna in za upravni organ zavezujoča. Zato z ugovori, ki se nanašajo na nezakonito skrbništvo, v postopku, katerega predmet je vrnitev podržavljenega premoženja, ne more uspeti.
Sodba I Up 1380/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.10.2004zahteva za denacionalizacijo - rok za vložitev zahteve - prekluzivni rokKer so po 64. členu ZDen morale biti zahteve za denacionalizacijo vložene najkasneje do 7.12.1993, je bila vlagateljičina zahteva pravilno zavržena kot prepozna.
Sodba I Up 1297/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.07.2004stavbna zemljišča - upravičenost do denacionalizacije - čas podražvljenja stavbnega zemljišča - odločba ustavnega sodiščaUpravičenost do denacionalizacije stavbnega zemljišča je glede na določbo 3. člena ZDen odvisna od časa njegovega podržavljenja in ne od časa njegovega odvzema iz posesti.
Sklep I Up 130/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.2004lokacijsko dovoljene - predložitev dokazila o pravici razpolaganja z zemljiščem ali o pravici posega v prostor - vsebinski pogoj za izdajo dovoljenjaČe stranka v določenem ji roku ne predloži dokazov, organ zaradi tega ne sme zavreči zahtevka, kot da ta sploh ni bil vložen, temveč mora postopek nadaljevati in v skladu s pravili postopka po materialnem predpisu odločati o upravni stvari.
Sklep I Up 1130/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.03.2004sodba disciplinskega sodišča - sodno varstvoSodba disciplinskega sodišča za državne tožilce nima značaja upravnega akta, zoper katerega je v smislu 2. odstavka 1. člena ZUS dopusten upravni spor. Ker tožnica ne zatrjuje, da se z izpodbijanim aktom posega v njene ustavne pravice, tudi ne gre za akt po 3. odstavku 1. člena ZUS.
Sodba I Up 684/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.01.2004stavbno zemljišče - upravičenost do denacionalizacije, odvisna od časa podržavljenjaUpravičenost za denacionalizacijo je treba priznati vsem tistim, ki jim je bilo zemljišče podržavljeno na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč in kasneje odvzeto iz posesti in to ne glede na čas, ko jim je bilo zemljišče odvzeto iz posesti.
Sodba I Up 10/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.01.2004sodnik za prekrške - izredno napredovanjeSodnik za prekrške prve stopnje lahko izredno napreduje v položaj svetnika po določbah 3. odstavka 27. člena ZSS ali po določbah 3. stavka 3. odstavka 258h člena ZP.
Sodba I Up 686/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.10.2003upravičenec do denacionalizacije - odvzem pravice uporabe na zemljiščuUpravičenec do denacionalizacije je tudi tisti, ki mu je bila odvzeta pravica uporabe na zemljišču, ne glede na to, ali je to prejšnji lastnik zemljišča ali tisti, ki je pravico uporabe od prejšnjega lastnika pridobil na podlagi pravnega posla ali z dedovanjem.
Sodba I Up 485/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2003oblike denacionalizacije - pogoji za vrnitev premoženja v obliki nadomestnega zemljišča - vezanost upravnega organa na zahtevek strankeTožnik je vztrajal, da se mu podržavljeno stavbno zemljišče vrne v obliki nadomestnega zemljišča, taka oblika vračanja pa ni možna, saj je pogojena s poravnavo, ki jo o tem lahko skleneta upravičenec in zavezanec. Ta poravnava ni bila sklenjena. Ker kljub pozivu, naj spremeni zahtevek za vračilo v obliki obveznic SOD in opozorilu, da bo v primeru vztrajanja pri predlagani obliki vračanja njegov zahtevek za denacionalizacijo zavrnjen, tožnik zahtevka ni spremenil, je bil zahtevek utemeljeno zavrnjen. Prvostopni organ ni mogel odločiti drugače, saj je denacionalizacijski postopek predlagalni postopek in je upravni organ vezan na zahtevek stranke.
Sodba I Up 19/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.10.2003denacionalizacijski postopek - predlagalni postopek - postavitev zahtevka za vračilo nepremičnine - nadomestno zemljiščeTožnik je vztrajal, da se mu podržavljeno stavbno zemljišče vrne v obliki nadomestnega zemljišča, taka oblika vračanja pa ni možna, saj je pogojena s poravnavo, ki jo o tem lahko skleneta upravičenec in zavezanec. Ta poravnava ni bila sklenjena. Ker kljub pozivu, naj spremeni zahtevek na vračilo v obliki obveznic SOD in opozorilu, da bo v primeru vztrajanja pri predlagani obliki vračanja njegov zahtevek za denacionalizacijo zavrnjen, tožnik zahtevka ni spremenil, je bil zahtevek utemeljeno zavrnjen. Prvostopni organ ni mogel odločiti drugače, saj je denacionalizacijski postopek predlagalni postopek in je upravni organ vezan na zahtevek stranke.
Sodba I Up 22/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.2003zahteva za denacionalizacijo - rok za vložitev zahteve - prekluzivni rok - postavitev novega zahtevkaRok za vložitev zahteve za denacionalizacijo je materialni prekluzivni rok, zato vložitev novega zahtevka po tem roku ni več mogoča.
Sklep I Up 130/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.09.2003ukrep urbanističnega inšpektorja - vročanje spisov - posredno vročanjeV zadevah urbanistične inšpekcije se odločbe oz. spisi vročajo na način, kot ga določajo določbe 84., 85. in 86. člena ZUP/86, to je s posrednim vročanjem.
Sodba I Up 1023/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.06.2003denacionalizacijski upravičenec - nezazidana stavbna zemljiščaDenacionalizacijski upravičenec je tudi bivši imetnik pravice uporabe stavbnega zemljišča, ki je pridobil pravico uporabe tega zemljišča na podlagi darilne pogodbe, sklenjene z bivšo lastnico teh zemljišč, in sicer sklenjene po nacionalizaciji teh zemljišč na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (ZNNZ).
Sklep I Up 363/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.2003upravičenci do denacionalizacije - stavbno zemljiščeUpravičenost do denacionalizacije je priznati vsem tistim, ki jim je bilo stavbno zemljišče podržavljeno na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč in odvzeto iz posesti, kot tudi tistim, na katere je prejšnji lastnik zemljišča, podržavljenega na podlagi navedenega zakona, prenesel pravico uporabe, pa jim je bila ta kasneje odvzeta.
Sodba I Up 1416/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.04.2003upravičenci do denacionalizacije - vračanje nacionaliziranih zemljiščČe je imetnica pravice uživanja nacionaliziranega nezazidanega stavbnega zemljišča (39. člen ZNNZ) to pravico s pravnim poslom prenesla na tretjo osebo in se hkrati odrekla svoji pravici do gradnje na nacionaliziranem zemljišču (40. člen ZNNZ), je bila s tem pravnim poslom ta pravica konzumirana in zato ni podlage za denacionalizacijo.
Sklep I Up 423/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.04.2003vložitev tožbe - stranka v postopku - aktivna legitimacijaZUS aktivne tožbene legitimacije ne veže samo na stranke v upravnem postopku, pač pa jo priznava tudi osebi, ki sicer v upravnem postopku ni sodelovala, pa izdani akt posega v njene pravice ali pravne koristi. Če se v skladu z določbo 2. odstavka 54. člena ZUP/86 upravni postopek nadaljuje po smrti vlagatelja zahteve, ima njegov pravni naslednik legitimacijo za vložitev tožbe po ZUS, četudi ni sodeloval v upravnem postopku in mu odločba upravnega organa ni bila vročena.
Sklep I Up 1225/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.10.2002začasna odredbaIntepretacijska odločba Ustavnega sodišča ne more biti podlaga za vložitev zahteve po 46. členu ZUstS.
Sodba I Up 510/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.01.2003carinjenje blaga - začasni uvoz blaga - carinjenje po uradni dolžnostiČe do izteka roka, za katerega je bil dovoljen začasni uvoz, blago ni vrnjeno v tujino, niti dokončno ocarinjeno ali predano carinarnici na prosto razpolago, je to podlaga za uvedbo postopka carinjenja po uradni dolžnosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane