<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 421/2006
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.421.2006

Evidenčna številka:VS0011277
Datum odločbe:20.11.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cp 118/2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - pravna in dejanska podlaga - subrogacija - zavrženje revizije

Jedro

Tožnica zoper toženca uveljavlja dva različna denarna zahtevka, ki nimata enake dejanske podlage, saj ju utemeljuje z različnimi dejstvi (zahtevek za plačilo 529.876 SIT utemeljuje s plačilom odškodnine P. banki na podlagi zavarovalne police št. 113/95, preostali zahtevek pa s plačili odškodnin A. d.d. na podlagi zavarovanja, sklenjenega po kreditni pogodbi št. 10/93 z dne 11.10.1993). Gre za navadno objektivno kumulacijo zahtevkov po drugem odstavku 182. člena ZPP. Noben zahtevek ne presega mejnega zneska za dovoljenost revizije, zato revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je ohranilo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu Ig 99/00979 z dne 28.6.1999 za glavnico v znesku 1.114.635,54 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od posameznih zneskov in za izvršilne stroške v znesku 14.000 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28.6.1999 do plačila. Tožencu je naložilo, da tožnici povrne pravdne stroške v višini 368.257,60 SIT. Sklep o izvršbi je razveljavilo za znesek 71.285 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 17.5.2002 do plačila.

Sodišče druge stopnje je pritožbo toženca zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Toženec je proti tej sodbi vložil revizijo. Uveljavlja revizijska razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga spremembo sodb sodišč prve in druge stopnje, tako da se tožbeni zahtevek zavrne, podrejeno razveljavitev obeh sodb in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Vrhovno sodišče zaradi narave odločitve ne povzema ostalih revizijskih navedb.

Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in nasprotni stranki (375. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 - ZPP-UPB3, v nadaljevanju ZPP, ki se uporablja na podlagi prvega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-D, Uradni list RS, št. 45/08), ki nanjo ni odgovorila.

Revizija ni dovoljena.

Po drugem odstavku 367. člena ZPP je revizija v premoženjskih sporih dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 4.172,93 EUR (prej 1.000.000 SIT). Če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 41. člena ZPP).

Tožnica tožbeni zahtevek utemeljuje s subrogacijo. Navaja, da je v korist dveh bank, A. d.d. in P. banke, zavarovala kredite, ki jih je toženec najel pri bankah. Ker toženec kreditov ni vračal, je tožnica bankam plačala odškodnino za neplačane kredite, banke pa so ji izdale cesijske izjave. Z izplačilom posamezne odškodnine iz zavarovanja so po samem zakonu na tožnico prešle do višine izplačane odškodnine vse pravice zavarovanca (banke) proti tožencu. Na tej pravni podlagi tožnica uveljavlja plačilo naslednjih denarnih zneskov: - 378.849,54 SIT, ki jih je dne 24.12.1997 plačala A. d.d. na podlagi zavarovanja, sklenjenega po kreditni pogodbi št. 10/93 z dne 11.10.1993; - 412.755 SIT, ki jih je dne 2.9.1998 plačila A. d.d. prav tako na podlagi zavarovanja, sklenjenega po kreditni pogodbi št. 10/93 z dne 11.10.1993; - 529.876 SIT, ki jih je dne 30.11.1998 plačala P. banki na podlagi zavarovalne police št. 113/95 kot odškodnino za neplačan kredit toženca po kreditni pogodbi z dne 17.7.1995.

Od terjatve v skupnem znesku 1.321.480,54 SIT je tožnica odštela znesek 135.560 SIT, ki ga je toženec plačal, in znesek 71.285 SIT, ki ga je tožnica pobotala z zavarovalnino, ki naj bi jo izplačala tožencu, ter po skrčitvi tožbenega zahtevka vtoževala znesek 1.114.635,54 SIT (sedaj 4.651,29 EUR).

Tožnica torej zoper toženca uveljavlja dva različna denarna zahtevka, ki nimata enake dejanske podlage, saj ju utemeljuje z različnimi dejstvi (zahtevek za plačilo 529.876 SIT utemeljuje s plačilom odškodnine P. banki na podlagi zavarovalne police št. 113/95, preostali zahtevek pa s plačili odškodnin A. d.d. na podlagi zavarovanja, sklenjenega po kreditni pogodbi št. 10/93 z dne 11.10.1993). Gre za navadno objektivno kumulacijo zahtevkov po drugem odstavku 182. člena ZPP. Noben zahtevek ne presega mejnega zneska za dovoljenost revizije, zato revizija ni dovoljena in jo je Vrhovno sodišče zavrglo (377. člen ZPP), s tem pa tudi zahtevek toženca za povrnitev stroškov revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 41, 41/2, 182, 182/2, 377.ZOR člen 939, 939/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy03NzE=