<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep I R 130/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:I.R.130.2008

Evidenčna številka:VS0011134
Datum odločbe:23.10.2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - začetek izvršilnega postopka - izključna pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listine

Jedro

Stranke lahko vloge oddajo neposredno pri sodišču ali priporočeno po pošti. V obeh primerih je odločilen dan, ko sodišče vlogo sprejme. Le pri vlogah, ki so vezane na rok, in pri določeni kategoriji oseb, ZPP v 112. členu določa drugačna pravila. Ker vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ni vezana na rok, zanj velja splošno pravilo, da je vložen takrat, ko prispe na sodišče.

Izrek

Za odločanje o predlogu za izvršbo v tej zadevi je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

Upnik je 3.1.2008 pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine proti dolžniku in predlagal izdajo naloga za plačilo 50,84 EUR s pripadki ter dovolitev izvršbe z več izvršilnimi sredstvi. Okrajno sodišče v Ljubljani se je s sklepom z dne 18.1.2008 izreklo za krajevno nepristojno in po pravnomočnosti tega sklepa zadevo odstopilo Okrajnemu sodišču v Radovljici kot krajevno pristojnemu sodišču. V razlogih sklepa se je sklicevalo na pristojnost po dolžnikovem prebivališču na podlagi 100. člena v zvezi s 136. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ; Ur. l. RS, št. 51/98 in nadaljnji) ter dodalo, da uporaba določbe 40. c člena ZIZ o izključni pristojnosti Okrajnega sodišča v Ljubljani za izvršbo na podlagi verodostojne listine ne pride v poštev, ker še niso sprejeti podzakonski predpisi. Okrajno sodišče v Radovljici svojo pristojnosti ne sprejema, zato v predlogu z dne 8.10.2008 obrazloženo utemeljuje drugačno stališče in predlaga vrhovnemu sodišču, da odloči v sporu o pristojnosti.

Za odločanje o predlogu za izvršbo je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Določba 40. c člena ZIZ o izključni krajevni pristojnosti Okrajnega sodišča v Ljubljani za odločanje o predlogih za izvršbo na podlagi verodostojne listine in vseh drugih vprašanjih do ugotovitve pravnomočnosti sklepa o izvršbi na prvi stopnji se je začela uporabljati 1.1.2008. Pogoji za njeno uporabo so se izpolnili z uveljavitvijo podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 40. člena ZIZ. Gre za Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Ur. l. RS, št. 121/2007), ki je začel veljati 1.1.2008, takrat pa je začel z delom tudi Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani. Po prehodni določbi 23. člena navedenega pravilnika se postopki na podlagi predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki so se začeli pred omenjenim datumom, vodijo in dokončajo po predpisih, ki so veljali do takrat.

Ker vprašanje, kdaj se začne izvršilni postopek, v ZIZ ni posebej urejeno, je treba na podlagi 15. člena ZIZ smiselno uporabiti Zakon o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS, št. 26/99 in nadaljnji). Kdaj se šteje vloga (tožba, izvršilni predlog) za vloženo pri sodišču, urejajo določbe o rokih in pravočasnosti vlog. Stranke lahko vloge oddajo neposredno pri sodišču ali priporočeno po pošti. V obeh primerih je odločilen dan, ko sodišče vlogo sprejme. Le pri vlogah, ki so vezane na rok, in pri določeni kategoriji oseb, ZPP v 112. členu določa drugačna pravila. Ker vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ni vezana na rok, zanj velja splošno pravilo, da je vložen takrat, ko prispe na sodišče. V obravnavani zadevi pravkar pojasnjeno pomeni, da je bil izvršilni predlog vložen 3.1.2008, ko je prispel na Okrajno sodišče v Ljubljani, in ne 31.12.2007, ko je bil priporočeno oddan na pošto.

Ker se je v tej zadevi izvršilni postopek začel 3.1.2008, ko so se že uporabljale nove določbe ZIZ o izvršbi na podlagi verodostojne listine, je treba uporabiti tudi novo določbo o izključni krajevni pristojnosti Okrajnega sodišča v Ljubljani za določene faze tega postopka. Zato je vrhovno sodišče na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ odločilo kot v izreku tega sklepa.


Zveza:

ZIZ člen 40c, 40, 40/3. Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka člen 23.ZPP člen 112.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy02Mjg=