<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 114/2007
ECLI:SI:VSRS:2008:III.IPS.114.2007

Evidenčna številka:VS4001198
Datum odločbe:25.03.2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - gospodarski spor - tožbeni zahtevek, ki se ne nanaša na denarni zahtevek

Jedro

Ker se sporni tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni zahtevek, se kot vrednost spornega predmeta šteje tista vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

(1) Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES), št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006), in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.

(2) Tožeča stranka je vložila tožbo na razvezo pogodbe o neodplačnem prenosu pravice uporabe osnovne šole s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in vrnitev te nepremičnine. Ista zahtevka je primarno vložila zoper prvo do peto toženko (sprva zoper njihovo pravno prednico), podredno pa zoper šesto toženko. Zaenkrat je bilo pravnomočno odločeno o zahtevkih zoper prvo do peto toženko.

(3) Sodišče prve stopnje je razsodilo, da so prva do peta toženka sporno nepremičnino dolžne vrniti v last tožeči stranki. Zahtevek za razvezo pogodbe o neodplačnem prenosu pravice uporabe nepremičnine pa je zavrglo.

(4) Prva do peta toženka so proti sodbi sodišča prve stopnje vložile pritožbo, ki ji je sodišče druge stopnje ugodilo in sodbo sodišča druge stopnje spremenilo tako, da je zahtevek za vrnitev nepremičnine, ki je bil vložen zoper njih, zavrnilo.

(5) Tožeča stranka je proti sodbi sodišča druge stopnje vložila revizijo, v kateri uveljavlja vse revizijske razloge. Vrhovnemu sodišču predlaga, da sodbo sodišča druge stopnje spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi, podredno pa, da sodbo sodišča druge stopnje razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje.

(6) Revizija je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

(7) Revizija ni dovoljena.

(8) V sporu je na prvi stopnji odločal pravdni oddelek okrožnega sodišča po pravilih rednega pravdnega postopka (po tem, ko mu ga je v reševanje odstopil gospodarski oddelek, ker naj bi šlo za spor o stvarnih pravicah na nepremičninah); na drugi stopnji pa gospodarski oddelek višjega sodišča, ki je spor tudi štel za gospodarski (glej uvod njegove sodbe). Vrhovno sodišče ugotavlja, da sporni zahtevek ni stvarnopravne, temveč obligacijskopravne narave (glej 2. točko obrazložitve). Ker tudi stranki spora izpolnjujeta subjektivni kriterij iz prve točke prvega odstavka 481. člena ZPP (gre namreč za spor med samoupravno lokalno skupnostjo in zadrugo), je obravnavani spor dejansko gospodarski spor.

(9) V gospodarskih sporih pa po 490. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) revizija ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).

(10) Ker se sporni tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni zahtevek, se kot vrednost spornega predmeta šteje tista vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi (drugi odstavek 44. člena ZPP). Tožeča stranka je v tožbi navedla, da je vrednost spornega predmeta enaka 4,500.000,00 SIT (sedaj 18.778,17 EUR). Ker ne presega zgoraj navedene mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena in jo je bilo treba na podlagi 377. člena ZPP zavreči.

(11) Na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo tudi o stroških revizijskega postopka. Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zaradi česar po določbi prvega odstavka 154. člena ZPP sama krije svoje stroške.


Zveza:

ZPP člen 44, 44/2, 377, 481, 481/1, 481/1-1, 490.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMDgwNQ==