<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 106/2007
ECLI:SI:VSRS:2008:III.IPS.106.2007

Evidenčna številka:VS4001181
Datum odločbe:04.03.2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - gospodarski spor - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro

Ker vrednost spornega predmeta ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena.

Izrek

1. Revizija se zavrže.

2. Vsaka stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.

2. Po določbi 490. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) revizija v gospodarskih sporih ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).

3. V obravnavani zadevi je bil pravnomočno zavrnjen denarni zahtevek, kar pomeni, da je vrednost spornega predmeta enaka vrednosti glavnice (39. člen ZPP), to je 17.856,34 EUR (prej 4,279.094,00 SIT). Ker ne presega zgoraj navedene mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena. Vrhovno sodišče jo je zavrglo na podlagi 377. člena ZPP, ker tega v mejah svojih pravic ni storilo že sodišče prve stopnje.

4. Tožena stranka, ki z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka. Tožeča stranka pa sama nosi stroške svojega odgovora na revizijo, ki glede na očitno nedovoljeno revizijo ni bil potreben za pravdo (prvi odstavek 155. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 39, 377, 490.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMDc4OA==