<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 965/2006
ECLI:SI:VSRS:2007:II.IPS.965.2006

Evidenčna številka:VS0010352
Datum odločbe:27.09.2007
Opravilna številka II.stopnje:VSK I Cp 542/2006
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - gospodarski spor

Jedro

Da izvira terjatev tožeče stranke iz pravnega razmerja, nastalega med njo kot gospodarsko družbo in tožencem kot samostojnim podjetnikom posameznikom v zvezi z opravljanjem njegove pridobitne dejavnosti, je sodišče prve stopnje izrecno ugotovilo, status samostojnega podjetnika pa je toženec imel celo tudi še ob vložitvi tožbe. V tovrstnih sporih se glede na določbo 2. točke prvega odstavka 481. člena ZPP uporabljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih - vključno z določbo 490. člena istega zakona, po kateri v gospodarskih sporih ni dovoljena revizija, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5.000.000 SIT).

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo evetualno kumulirana zahtevka, s katerima je tožeča stranka terjala od toženca primarno plačilo skupnega zneska 2,007.587,90 SIT (sedaj 8377,52 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od posamičnih zneskov in datumov začetka njihovega teka, kot je razčlenjeno povzeto v izreku prvostopenjske sodbe, podredno pa plačilo odškodnine v znesku 2,000.000 SIT (sedaj 8345,85 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 30.1.2003 dalje do plačila. Glede na tak izid postopka je tožeči stranki naložilo plačilo toženčevih pravdnih stroškov v znesku 199.240 SIT (sedaj 831,41 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje sodbe dalje do plačila.

Sodišče druge stopnje je na podlagi pritožbe tožeče stranke razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje v delu, ki se nanaša na zavrnitev podredno uveljavljanega zahtevka in glede odločitve o stroških postopka ter v tem obsegu vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje, v ostalem pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje o zavrnitvi primarno uveljavljanega zahtevka tožeče stranke.

Zoper sodbo sodišča druge stopnje je tožeča stranka vložila revizijo, v kateri uveljavlja kot revizijski razlog zmotno uporabo materialnega prava. Predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe in vrnitev zadeve sodišču druge stopnje v novo sojenje.

Revizija je bila po 375. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS, št. 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo) vročena tožencu, ki nanjo ni odgovoril, ter Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

Revizija ni dovoljena.

Z revizijo izpodbijani del odločitve sodišča druge stopnje se nanaša na pravnomočno sodbo o zavrnitvi primarno uveljavljanega zahtevka tožeče stranke za plačilo zneska 8377,52 EUR (prej 2.007.587,90 SIT), ki je vsota po posamičnih računih tožencu še kot samostojnemu podjetniku za potrebe njegove gostinske dejavnosti dobavljene in zaračunane pijače (sukcesivno za posamične dobave v času od 3.9.2002 do 30.1.2003), obračunanih zamudnih obresti ter po knjigovodski vrednosti obračunane nevrnjene embalaže. Da izvira terjatev tožeče stranke iz pravnega razmerja, nastalega med njo kot gospodarsko družbo in tožencem kot samostojnim podjetnikom posameznikom v zvezi z opravljanjem njegove pridobitne dejavnosti, je sodišče prve stopnje izrecno ugotovilo (o čemer tudi sicer ni bilo spora med pravdnima strankama), status samostojnega podjetnika pa je toženec imel po ugotovitvah v pravnomočni sodbi celo tudi še ob vložitvi tožbe (kar za odločitev niti ni bistvenega pomena). V tovrstnih sporih se glede na določbo 2. točke prvega odstavka 481. člena ZPP uporabljajo pravila o postopku v gospodarskih sporih - vključno z določbo 490. člena istega zakona, po kateri v gospodarskih sporih ni dovoljena revizija, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5.000.000 SIT). Tega mejnega zneska za dovoljenost revizije pa v obravnavanem primeru ne presega celo niti vsota posamičnih in iz različnih podlag izvirajočih terjatev tožeče stranke, sumarno uveljavljanih znotraj njenega primarnega zahtevka za plačilo zneska 8377,52 EUR (prej 2.007.587,90 SIT), ki je bil pravnomočno zavrnjen in ki je predmet izpodbijanja v tem postopku z izrednim pravnim sredstvom. Zato je bilo treba revizijo tožeče stranke na podlagi določbe 377. člena ZPP kot nedovoljeno zavreči.


Zveza:

ZPP člen 377, 481, 481/1-2, 490.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMzA2Nw==