<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 543/2007
ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.543.2007

Evidenčna številka:VS0011720
Datum odločbe:16.04.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 6379/2006
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - gospodarski spor - vrednost spornega predmeta

Jedro

V gospodarskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 20.864,63 EUR.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožena stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Tožnica je s tožbo zahtevala:

- sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas za najem 63 m2 poslovnih prostorov v pritličju na vzhodni strani objekta D., za neto mesečno najemnino 43.848 SIT, povečano za DDV, ki zapade v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec, s tem da je toženec dolžan plačevati vse stroške, ki se nanašajo na uporabo in obratovanje najetih prostorov, in prostor uporabljati izključno za obratovanje transformatorske postaje (1. točka); - plačevanje 43.848 SIT mesečne najemnine od vložitve tožbe do sklenitve najemne pogodbe z zakonskimi zamudnini obrestmi od vsakega petega dne v mesecu do plačila (2. točka); - plačilo 1.578.528 SIT uporabnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe dalje do plačila (3. točka).

2. Sodišče prve stopnje je z vmesno sodbo razsodilo, da so tožbeni zahtevki po podlagi utemeljeni, o višini zahtevkov ter stroških postopka pa bo odločeno s končno odločbo.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbi toženca delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo, tako da je zavrnilo tožbena zahtevka iz 1. in 2. točke tožbe, v ostalem delu je pritožbo zavrnilo in v nespremenjenem delu potrdilo vmesno sodbo (tj. da je zahtevek pod 3. točko tožbe po podlagi utemeljen in bo o njegovi višini odločeno s končno odločbo).

4. Toženec je zoper to odločitev vložil revizijo. Uveljavlja razloga bistvene kršitve določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava ter predlaga, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi in izpodbijano sodbo spremeni, tako da pritožbi ugodi in tožbeni zahtevek iz 3. točke tožbe zavrne, tožnici pa naloži plačilo stroškov postopka. Zaradi narave odločitve Vrhovno sodišče ne povzema ostalih revizijskih navedb.

5. Sodišče je revizijo vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in nasprotni stranki (375. Zakona o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 73/07 - ZPP-UPB3, v nadaljevanju ZPP, ki se uporablja na podlagi prvega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-D, Ur. l. RS, št. 45/08), ki nanjo ni odgovorila.

6. Revizija ni dovoljena.

7. Sodišče ugotavlja, da gre v obravnavani zadevi za gospodarski spor iz prve točke prvega odstavka 481. člena ZPP. Tožnica je samoupravna lokalna skupnost (občina), toženec pa gospodarska družba (delniška družba). V zadevi ne gre za izjemo iz drugega odstavka 481. člena ZPP, po katerem se pravila postopka v gospodarskih sporih ne uporabljajo v sporih o stvarnih pravicah na nepremičnini ali premičnini in v sporih zaradi motenja posesti.

8. V gospodarskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 5.000.000 SIT - sedaj 20.864,63 EUR (490. člen ZPP v zvezi s 480. členom ZPP). Z revizijo izpodbijani del odločitve sodišča druge stopnje se nanaša na pravnomočno odločitev o temelju zahtevka za plačilo 1.578.528 SIT uporabnine iz naslova neupravičene obogatitve, vrednost spora pa ne presega mejnega zneska za dovoljenost revizije, zaradi česar je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo (377. člen ZPP). Toženec krije sam svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 377, 481, 481/1, 481/2, 490.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMjEy