<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 747/2006
ECLI:SI:VSRS:2009:II.IPS.747.2006

Evidenčna številka:VS0011575
Datum odločbe:26.02.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSK I Cp 1307/2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - nediferencirana vrednost spornega predmeta - nedenarni zahtevki - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - navadno sosporništvo - zavrženje revizije

Jedro

Tožniki so tožbo vložili kot dediči po pokojni M. M. in v njej subjektivno kumulirali tožbene zahtevke za ugotovitev solastninske pravice vsakega od njih na nepremičninah do 1/4 in posledično za izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine, zahtevke pa opirajo na isto dejansko in pravno podlago. Iz tako oblikovane tožbe izhaja, da so tožniki lastninsko pravico na nepremičninah, glede katerih zatrjujejo, da spadajo v zapuščino po pokojni M. M. (t. i. skupno lastnino), razdelili, tako da v razmerju do kasneje najdene zapuščine ne gre več za pravno skupnost dedičev. Tožniki zato v tej pravdi nastopajo kot navadni sosporniki.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožnikov na ugotovitev, da so tožniki lastniki nepremičnin parc. št. 7291/1, 7291/2, 7291/3, 7291/4 in 7323, vse k.o. ..., vsak do 1/4, kar je tožena dolžna priznati in tožnikom izstaviti pravnoveljavno zemljiškoknjižno listino, na podlagi katere bodo v zemljiški knjigi vpisali lastništvo nepremičnin na svoje ime, sicer jo bo nadomestila pravnomočna sodba.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnikov zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter odločilo, da tožniki sami krijejo stroške pritožbenega postopka.

3. Zoper to odločitev so tožniki vložili revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Predlagajo, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi in sodbi nižjih sodišč spremeni tako, da zahtevku ugodi, toženki pa naloži v plačilo stroške pritožbenega in revizijskega postopka, podrejeno pa, da sodbi razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zaradi narave odločitve Vrhovno sodišče ne povzema revizijskih navedb. Tožniki so revizijske trditve dopolnili še z vlogo z dne 21. 3. 2008.

4. Sodišče je revizijo vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in nasprotni stranki (375. Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 - ZPP-UPB3, v nadaljevanju ZPP, ki se uporablja na podlagi prvega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-D, Uradni list RS, št. 45/08), ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija ni dovoljena.

6. Revizija je izredno pravno sredstvo, vloženo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji. V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 1.000.000 tolarjev - sedaj 4.172,92 EUR (prvi in drugi odstavek 367. člena ZPP).

7. Tožniki so tožbo vložili kot dediči po pokojni M. M., umrli 2. 2. 1981, in v njej subjektivno kumulirali tožbene zahtevke za ugotovitev solastninske pravice vsakega od njih na nepremičninah do 1/4 in posledično za izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine, zahtevke pa opirajo na isto dejansko in pravno podlago. Iz tako oblikovane tožbe izhaja, da so tožniki lastninsko pravico na nepremičninah, glede katerih zatrjujejo, da spadajo v zapuščino po pokojni M. M. (t. i. skupno lastnino), razdelili, tako da v razmerju do kasneje najdene zapuščine ne gre več za pravno skupnost dedičev. Tožniki zato v tej pravdi nastopajo kot navadni sosporniki, kar pomeni, da je vsak tožnik samostojna stranka, ki bi lahko uveljavljal samostojen tožbeni zahtevek (195. člen ZPP).

8. V takih primerih subjektivne kumulacije na aktivni strani se pravica do revizije presoja na enak način, kot pri subjektivni kumulaciji zahtevkov na pasivni strani, to je po vrednosti vsakega zahtevka posebej (drugi odstavek 41. člena ZPP). Tožniki so v tožbi navedli vrednost spornega predmeta 1.500.000 SIT - sedaj 6.259,34 EUR, vendar nediferencirano, tako da ni mogoče ugotoviti, kolikšna je vrednost vsakega zahtevka posebej. Navedba ene, skupne vrednosti spornega predmeta, ki je tožniki kasneje niso popravili, ni v skladu s citirano določbo ZPP in ima enake posledice kot popoln izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta. Vrhovno sodišče je zato revizijo zavrglo (377. člen ZPP) in s tem tudi zahtevek tožnikov za povrnitev stroškov revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP). Zaradi navedenega je dopolnitev revizije, ki so jo tožniki vložili tudi po preteku 30 dnevnega revizijskega roka, brezpredmetna.


Zveza:

ZPP člen 41, 41/2, 367, 367/2, 377.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMDY4